XUẤT XỨ » Trung Quốc
48mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580418
Mã mua hàng : BOS-260-412
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :98,000 VNĐ
2.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595052
Mã mua hàng : BOS-260-348
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :68,000 VNĐ
1.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595050
Mã mua hàng : BOS-260-469
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :68,000 VNĐ
2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595051
Mã mua hàng : BOS-260-347
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :68,000 VNĐ
2.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595053
Mã mua hàng : BOS-260-349
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :68,000 VNĐ
2.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595054
Mã mua hàng : BOS-260-350
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :85,000 VNĐ
3mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595055
Mã mua hàng : BOS-260-351
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :85,000 VNĐ
3.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595056
Mã mua hàng : BOS-260-352
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :101,000 VNĐ
3.3mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595057
Mã mua hàng : BOS-260-353
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :101,000 VNĐ
3.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595058
Mã mua hàng : BOS-260-354
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :101,000 VNĐ
3.6mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595332
Mã mua hàng : BOS-260-355
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :101,000 VNĐ
4mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595059
Mã mua hàng : BOS-260-356
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :118,000 VNĐ
4.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595060
Mã mua hàng : BOS-260-357
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :118,000 VNĐ
4.4mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595333
Mã mua hàng : BOS-260-358
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :118,000 VNĐ
4.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595061
Mã mua hàng : BOS-260-359
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :118,000 VNĐ
4.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595334
Mã mua hàng : BOS-260-360
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :137,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :120 - Tổng truy cập : 182,637,629
Facebook
Liên hệ