XUẤT XỨ » Trung Quốc
3x75mm Vít dẹp Stanley 65-180
Mã mua hàng : STL-651-526
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :31,000 VNĐ
3x125mm Vít dẹp Stanley 65-182
Mã mua hàng : STL-651-528
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :35,000 VNĐ
3x150mm Vít dẹp Stanley 65-183
Mã mua hàng : STL-651-529
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :40,000 VNĐ
6.5x100mm Vít dẹp Stanley 65-191
Mã mua hàng : STL-651-531
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :46,000 VNĐ
8x150mm Vít dẹp Stanley 65-196
Mã mua hàng : STL-651-532
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :71,000 VNĐ
8x250mm Vít dẹp Stanley 65-198
Mã mua hàng : STL-651-533
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :107,000 VNĐ
Bút thử điện điện tử Stanley 66-133
Mã mua hàng : STL-661-534
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :86,000 VNĐ
4" Kìm cắt Stanley 84-036
Mã mua hàng : STL-840-537
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :119,000 VNĐ
5" Kìm cắt Stanley 84-037
Mã mua hàng : STL-840-538
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :133,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn cán đỏ Stanley 84-048
Mã mua hàng : STL-840-539
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :153,000 VNĐ
5" Kìm mũi nhọn mỏ cong Stanley 84-049
Mã mua hàng : STL-840-540
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :133,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn mỏ cong Stanley 84-054
Mã mua hàng : STL-840-541
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :153,000 VNĐ
6" Kìm nhọn mỏ cong Stanley 84-071
Mã mua hàng : STL-840-542
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :129,000 VNĐ
6" Kìm càng cua Stanley 84-167
Mã mua hàng : STL-840-562
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :159,000 VNĐ
13mm Máy khoan 750W Crown CT10066
Mã mua hàng : CRT-234-005
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Crown
Giá :892,000 VNĐ
13mm Máy khoan 750W Crown CT10066-BMC
Mã mua hàng : CRT-234-006
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Crown
Giá :1,049,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :70 - Tổng truy cập : 176,954,589
Facebook
Liên hệ