XUẤT XỨ » Trung Quốc
5m Thước cuộn Asaki AK-2505
Mã mua hàng : ASA-250-991
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :33,000 VNĐ
5m Thước cuộn Asaki AK-2506
Mã mua hàng : ASA-250-992
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :32,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Asaki AK-2508
Mã mua hàng : ASA-250-993
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :35,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Asaki AK-2509
Mã mua hàng : ASA-250-994
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :63,000 VNĐ
30m Thước cuộn thép có tay cầm Asaki AK-2515
Mã mua hàng : ASA-251-995
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :188,000 VNĐ
200mm Thước ê ke Asaki AK-2641
Mã mua hàng : ASA-264-997
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :50,000 VNĐ
250mm Thước ê ke Asaki AK-2642
Mã mua hàng : ASA-264-998
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :55,000 VNĐ
300mm Thước ê ke Asaki AK-2643
Mã mua hàng : ASA-264-999
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :60,000 VNĐ
20mm Tuýp lẻ 12 góc 3/4" Asaki AK-6672
Mã mua hàng : ASA-667-898
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
21mm Tuýp lẻ 12 góc 3/4" Asaki AK-6673
Mã mua hàng : ASA-667-899
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :122,000 VNĐ
22mm Tuýp lẻ 12 góc 3/4" Asaki AK-6674
Mã mua hàng : ASA-667-900
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
23mm Tuýp lẻ 12 góc 3/4" Asaki AK-6675
Mã mua hàng : ASA-667-901
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :122,000 VNĐ
24mm Tuýp lẻ 12 góc 3/4" Asaki AK-6676
Mã mua hàng : ASA-667-902
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
25mm Tuýp lẻ 12 góc 3/4" Asaki AK-6677
Mã mua hàng : ASA-667-903
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
27mm Tuýp lẻ 12 góc 3/4" Asaki AK-6679
Mã mua hàng : ASA-667-905
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
28mm Tuýp lẻ 12 góc 3/4" Asaki AK-6680
Mã mua hàng : ASA-668-906
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Nhãn hiệu
Đang online :70 - Tổng truy cập : 176,001,406
Facebook
Liên hệ