XUẤT XỨ » Trung Quốc
14x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-142-024
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :52,000 VNĐ
14x310mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-143-025
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :61,000 VNĐ
14x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-144-026
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :93,000 VNĐ
16x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-161-027
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :48,000 VNĐ
16x216mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-162-028
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :52,000 VNĐ
16x300mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-163-029
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :69,000 VNĐ
16x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-164-030
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :103,000 VNĐ
18x200mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-182-031
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :65,000 VNĐ
18x300mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-183-032
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :90,000 VNĐ
18x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-184-033
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :117,000 VNĐ
20x200mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-202-034
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :98,000 VNĐ
20x300mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-203-035
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :117,000 VNĐ
20x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-204-036
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :169,000 VNĐ
22x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-222-037
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :114,000 VNĐ
22x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-224-038
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :205,000 VNĐ
24x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-242-039
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :141,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :136 - Tổng truy cập : 182,933,383
Facebook
Liên hệ