XUẤT XỨ » Trung Quốc
35x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-129
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :672,000 VNĐ
12x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-130
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :492,000 VNĐ
13x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-131
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :492,000 VNĐ
14x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-132
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :492,000 VNĐ
15x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-133
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :492,000 VNĐ
16x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-134
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :492,000 VNĐ
17x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-135
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :501,000 VNĐ
18x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-136
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :501,000 VNĐ
19x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-137
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :501,000 VNĐ
20x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-138
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :540,000 VNĐ
21x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-139
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :552,000 VNĐ
22x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-140
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :557,000 VNĐ
23x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-141
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :621,000 VNĐ
24x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-142
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :638,000 VNĐ
25x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-143
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :656,000 VNĐ
26x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã mua hàng : BEN-000-144
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :674,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :128 - Tổng truy cập : 192,878,551
Facebook
Liên hệ