XUẤT XỨ » Trung Quốc
10x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-101-013
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :32,000 VNĐ
10x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-102-014
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :33,000 VNĐ
10x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-102-015
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :40,000 VNĐ
10x310mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-103-016
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :47,000 VNĐ
12x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-121-017
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :32,000 VNĐ
12x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-122-018
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :38,000 VNĐ
12x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-122-019
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :47,000 VNĐ
12x310mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-123-020
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :49,000 VNĐ
12x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-124-021
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :76,000 VNĐ
14x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-141-022
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :40,000 VNĐ
14x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-142-023
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :48,000 VNĐ
14x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-142-024
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :52,000 VNĐ
14x310mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-143-025
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :61,000 VNĐ
14x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-144-026
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :93,000 VNĐ
16x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-161-027
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :48,000 VNĐ
16x216mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-162-028
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :52,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :114 - Tổng truy cập : 182,617,365
Facebook
Liên hệ