XUẤT XỨ » Trung Quốc
6x100mm Vít dẹp Endura E6139
Mã mua hàng : END-613-089
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :27,000 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Endura E6140
Mã mua hàng : END-614-090
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :31,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Endura E6141
Mã mua hàng : END-614-091
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :37,000 VNĐ
3.2x75mm Vít dẹp cách điện 1000V Endura E6481
Mã mua hàng : END-648-118
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :30,000 VNĐ
4x100mm Vít dẹp cách điện 1000V Endura E6482
Mã mua hàng : END-648-119
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :27,000 VNĐ
5x125mm Vít dẹp cách điện 1000V Endura E6483
Mã mua hàng : END-648-120
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :33,000 VNĐ
6.5x150mm Vít dẹp cách điện 1000V Endura E6484
Mã mua hàng : END-648-121
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :41,000 VNĐ
7" Kìm điện Endura E5322
Mã mua hàng : END-532-132
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :75,000 VNĐ
6" Kìm điện cao cấp Endura E5331
Mã mua hàng : END-533-133
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :97,000 VNĐ
8" Kìm điện cao cấp Endura E5333
Mã mua hàng : END-533-134
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :123,000 VNĐ
7" Kìm điện cao cấp Endura E5352
Mã mua hàng : END-535-135
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :94,000 VNĐ
7" Kìm nhọn cách điện 1000V Endura E5372
Mã mua hàng : END-537-143
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :198,000 VNĐ
7" Kìm điện cách điện 1000V Endura E5362
Mã mua hàng : END-536-144
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :210,000 VNĐ
7" Kìm cắt cách điện 1000V Endura E5383
Mã mua hàng : END-538-142
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :208,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Endura E5121
Mã mua hàng : END-512-136
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :60,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Endura E5123
Mã mua hàng : END-512-137
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :70,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :131 - Tổng truy cập : 188,416,266
Facebook
Liên hệ