XUẤT XỨ » Trung Quốc
32mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-332
Mã mua hàng : STL-893-744
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :145,000 VNĐ
33mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-333
Mã mua hàng : STL-893-745
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :157,000 VNĐ
34mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-334
Mã mua hàng : STL-893-746
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :162,000 VNĐ
36mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-336
Mã mua hàng : STL-893-747
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :175,000 VNĐ
38mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-338
Mã mua hàng : STL-893-748
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :182,000 VNĐ
41mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-341
Mã mua hàng : STL-893-749
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :195,000 VNĐ
46mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-346
Mã mua hàng : STL-893-750
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :252,000 VNĐ
50mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-350
Mã mua hàng : STL-893-751
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :265,000 VNĐ
1/2" Cần nối Stanley 86-407
Mã mua hàng : STL-864-752
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :54,000 VNĐ
1/2" Cần nối Stanley 86-408
Mã mua hàng : STL-864-753
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :75,000 VNĐ
3/4" Cần nối Stanley 89-306
Mã mua hàng : STL-893-754
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :171,000 VNĐ
3/4" Cần nối Stanley 89-307
Mã mua hàng : STL-893-755
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :257,000 VNĐ
1/2" Khớp nối vạn năng Stanley 86-411
Mã mua hàng : STL-864-756
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :89,000 VNĐ
3/4" Khớp nối vạn năng Stanley 93-091
Mã mua hàng : STL-930-757
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :418,000 VNĐ
1/2" Cần kéo Stanley 86-440
Mã mua hàng : STL-864-758
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :120,000 VNĐ
3/4" Cần kéo Stanley 89-303
Mã mua hàng : STL-893-759
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :433,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :186 - Tổng truy cập : 192,804,345
Facebook
Liên hệ