XUẤT XỨ » Trung Quốc
19mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6080
Mã mua hàng : ASA-608-843
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :30,000 VNĐ
23mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6084
Mã mua hàng : ASA-608-847
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :44,000 VNĐ
26mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6087
Mã mua hàng : ASA-608-850
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :57,000 VNĐ
32mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6091
Mã mua hàng : ASA-609-854
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :78,000 VNĐ
9mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7790
Mã mua hàng : ASA-779-938
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
10mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7791
Mã mua hàng : ASA-779-939
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
11mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7792
Mã mua hàng : ASA-779-940
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
17mm Tuýp lẻ 12 góc 3/4" Asaki AK-6669
Mã mua hàng : ASA-666-895
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
18mm Tuýp lẻ 12 góc 3/4" Asaki AK-6670
Mã mua hàng : ASA-666-896
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
19mm Tuýp lẻ 12 góc 3/4" Asaki AK-6671
Mã mua hàng : ASA-667-897
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :122,000 VNĐ
26mm Tuýp lẻ 12 góc 3/4" Asaki AK-6678
Mã mua hàng : ASA-667-904
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
32mm Tuýp lẻ 12 góc 3/4" Asaki AK-6684
Mã mua hàng : ASA-668-910
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
33mm Tuýp lẻ 12 góc 3/4" Asaki AK-6685
Mã mua hàng : ASA-668-911
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
38mm Tuýp lẻ 12 góc 3/4" Asaki AK-6690
Mã mua hàng : ASA-669-916
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
46mm Tuýp lẻ 12 góc 3/4" Asaki AK-6693
Mã mua hàng : ASA-669-919
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
48mm Tuýp lẻ 12 góc 3/4" Asaki AK-6694
Mã mua hàng : ASA-669-920
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Nhãn hiệu
Đang online :117 - Tổng truy cập : 178,072,678
Facebook
Liên hệ