XUẤT XỨ » Trung Quốc
16x540mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-164-044
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :218,000 VNĐ
18x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-183-045
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :165,000 VNĐ
18x540mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-185-046
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :242,000 VNĐ
20x320mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-203-047
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :198,000 VNĐ
20x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-205-048
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :236,000 VNĐ
22x320mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-223-049
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :236,000 VNĐ
22x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-225-050
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :306,000 VNĐ
24x320mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-223-051
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :283,000 VNĐ
24x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-245-052
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :377,000 VNĐ
25x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-253-053
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :259,000 VNĐ
25x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-255-054
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :348,000 VNĐ
28x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-283-055
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :383,000 VNĐ
28x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-285-056
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :489,000 VNĐ
30x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-303-057
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :459,000 VNĐ
30x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-305-058
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :689,000 VNĐ
38x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-383-059
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :777,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :150 - Tổng truy cập : 194,071,740
Facebook
Liên hệ