XUẤT XỨ » Trung Quốc
12x310mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-123-020
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :47,000 VNĐ
12x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-124-021
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :73,000 VNĐ
14x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-141-022
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :38,000 VNĐ
14x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-142-023
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :45,000 VNĐ
14x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-142-024
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :50,000 VNĐ
14x310mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-143-025
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :58,000 VNĐ
14x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-144-026
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :89,000 VNĐ
16x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-161-027
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :45,000 VNĐ
16x216mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-162-028
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :50,000 VNĐ
16x300mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-163-029
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :65,000 VNĐ
16x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-164-030
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :98,000 VNĐ
18x200mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-182-031
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :63,000 VNĐ
18x300mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-183-032
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :85,000 VNĐ
18x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-184-033
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :112,000 VNĐ
20x200mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-202-034
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :94,000 VNĐ
20x300mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-203-035
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :113,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :152 - Tổng truy cập : 193,819,246
Facebook
Liên hệ