XUẤT XỨ » Trung Quốc
6x120mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-612-004
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :20,000 VNĐ
6x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-617-005
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :20,000 VNĐ
6x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-621-006
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :23,000 VNĐ
7.5x120mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-751-007
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :24,000 VNĐ
7.5x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-751-008
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :24,000 VNĐ
7.5x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-752-009
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :28,000 VNĐ
8x120mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-812-010
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :28,000 VNĐ
8x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-817-011
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :28,000 VNĐ
8x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-821-012
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :28,000 VNĐ
10x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-101-013
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :30,000 VNĐ
10x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-102-014
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :32,000 VNĐ
10x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-102-015
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :38,000 VNĐ
10x310mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-103-016
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :44,000 VNĐ
12x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-121-017
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :30,000 VNĐ
12x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-122-018
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :35,000 VNĐ
12x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-122-019
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :44,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :101 - Tổng truy cập : 193,738,797
Facebook
Liên hệ