XUẤT XỨ » Trung Quốc
10x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-102-014
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :32,000 VNĐ
10x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-102-015
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :38,000 VNĐ
10x310mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-103-016
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :44,000 VNĐ
12x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-121-017
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :30,000 VNĐ
12x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-122-018
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :35,000 VNĐ
12x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-122-019
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :44,000 VNĐ
12x310mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-123-020
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :47,000 VNĐ
12x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-124-021
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :73,000 VNĐ
14x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-141-022
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :38,000 VNĐ
14x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-142-023
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :45,000 VNĐ
14x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-142-024
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :50,000 VNĐ
14x310mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-143-025
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :58,000 VNĐ
14x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-144-026
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :89,000 VNĐ
16x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-161-027
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :45,000 VNĐ
16x216mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-162-028
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :50,000 VNĐ
16x300mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã mua hàng : BEN-163-029
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :65,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :129 - Tổng truy cập : 192,959,732
Facebook
Liên hệ