XUẤT XỨ » Trung Quốc
16x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-163-043
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :160,000 VNĐ
16x540mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-164-044
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :227,000 VNĐ
18x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-183-045
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :172,000 VNĐ
18x540mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-185-046
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :251,000 VNĐ
20x320mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-203-047
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :206,000 VNĐ
20x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-205-048
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :245,000 VNĐ
22x320mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-223-049
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :245,000 VNĐ
22x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-225-050
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :317,000 VNĐ
24x320mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-223-051
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :293,000 VNĐ
24x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-245-052
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :391,000 VNĐ
25x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-253-053
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :269,000 VNĐ
25x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-255-054
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :360,000 VNĐ
28x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-283-055
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :396,000 VNĐ
28x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-285-056
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :506,000 VNĐ
30x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-303-057
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :476,000 VNĐ
30x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã mua hàng : BEN-305-058
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Benz
Giá :713,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :98 - Tổng truy cập : 184,950,322
Facebook
Liên hệ