XUẤT XỨ » Trung Quốc
3x150mm Vít dẹp Endura E6136
Mã mua hàng : END-613-086
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :26,000 VNĐ
5x200mm Vít dẹp Endura E6137
Mã mua hàng : END-613-087
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :28,000 VNĐ
6x38mm Vít dẹp Endura E6138
Mã mua hàng : END-613-088
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :22,000 VNĐ
6x100mm Vít dẹp Endura E6139
Mã mua hàng : END-613-089
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :27,000 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Endura E6140
Mã mua hàng : END-614-090
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :30,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Endura E6141
Mã mua hàng : END-614-091
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :36,000 VNĐ
3.2x75mm Vít dẹp cách điện 1000V Endura E6481
Mã mua hàng : END-648-118
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :29,000 VNĐ
4x100mm Vít dẹp cách điện 1000V Endura E6482
Mã mua hàng : END-648-119
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :27,000 VNĐ
5x125mm Vít dẹp cách điện 1000V Endura E6483
Mã mua hàng : END-648-120
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :32,000 VNĐ
6.5x150mm Vít dẹp cách điện 1000V Endura E6484
Mã mua hàng : END-648-121
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :40,000 VNĐ
7" Kìm điện Endura E5322
Mã mua hàng : END-532-132
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :72,000 VNĐ
6" Kìm điện cao cấp Endura E5331
Mã mua hàng : END-533-133
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :92,000 VNĐ
8" Kìm điện cao cấp Endura E5333
Mã mua hàng : END-533-134
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :117,000 VNĐ
7" Kìm điện cao cấp Endura E5352
Mã mua hàng : END-535-135
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :90,000 VNĐ
7" Kìm nhọn cách điện 1000V Endura E5372
Mã mua hàng : END-537-143
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :187,000 VNĐ
7" Kìm điện cách điện 1000V Endura E5362
Mã mua hàng : END-536-144
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :198,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :84 - Tổng truy cập : 183,929,025
Facebook
Liên hệ