XUẤT XỨ » Trung Quốc
T10-T50 Bộ lục giác sao 9 cây dài Asaki AK-196
Mã mua hàng : ASA-196-034
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :131,000 VNĐ
T10-T50 Bộ lục giác sao 9 cây chuẩn Asaki AK-197
Mã mua hàng : ASA-197-035
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :147,000 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác đầu bi 9 cây dài Asaki AK-409
Mã mua hàng : ASA-409-199
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :112,000 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác đầu bi 9 cây chuẩn Asaki AK-410
Mã mua hàng : ASA-410-200
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :125,000 VNĐ
T10-T50 Bộ lục giác sao 9 cây dài Asaki AK-412
Mã mua hàng : ASA-412-201
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :108,000 VNĐ
T10-T50 Bộ lục giác sao 9 cây chuẩn Asaki AK-413
Mã mua hàng : ASA-413-202
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :116,000 VNĐ
4mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7954
Mã mua hàng : ASA-795-756
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :27,000 VNĐ
6mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7956
Mã mua hàng : ASA-795-758
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :36,000 VNĐ
8mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7957
Mã mua hàng : ASA-795-759
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :58,000 VNĐ
10mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7958
Mã mua hàng : ASA-795-760
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :72,000 VNĐ
27x30mm Cờ lê hai đầu vòng Asaki AK-7489
Mã mua hàng : ASK-748-052
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :120,000 VNĐ
30x32mm Cờ lê hai đầu vòng Asaki AK-7490
Mã mua hàng : ASK-749-053
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :127,000 VNĐ
30x32mm Cờ lê hai đầu miệng Asaki AK-7463
Mã mua hàng : ASK-746-064
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :115,000 VNĐ
Bộ lục giác bi dài 9 chi tiết Endura E1597
Mã mua hàng : END-159-330
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :136,000 VNĐ
Bộ lục giác bi 9 chi tiết Endura E1595
Mã mua hàng : END-159-329
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :120,000 VNĐ
Bộ lục giác bằng dài 9 chi tiết Endura E1594
Mã mua hàng : END-159-328
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :107,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :77 - Tổng truy cập : 178,175,134
Facebook
Liên hệ