XUẤT XỨ » Trung Quốc
38x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-202
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :267,000 VNĐ
40x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-203
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :289,000 VNĐ
44x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-204
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :289,000 VNĐ
46x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-205
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :300,000 VNĐ
51x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-206
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :312,000 VNĐ
56x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-207
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :323,000 VNĐ
63x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-208
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :334,000 VNĐ
66x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-209
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :389,000 VNĐ
71x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-210
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :412,000 VNĐ
76x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-211
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :456,000 VNĐ
83x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-212
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :512,000 VNĐ
89x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-213
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :545,000 VNĐ
96x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-214
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :645,000 VNĐ
102x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-215
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :678,000 VNĐ
108x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-216
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :700,000 VNĐ
114x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã mua hàng : DCA-000-217
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: DCA
Giá :745,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :155 - Tổng truy cập : 189,610,959
Facebook
Liên hệ