XUẤT XỨ » Trung Quốc
18mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3306
Mã mua hàng : ASK-330-179
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :23,000 VNĐ
16mm x 300mm Đục sắt Asaki AK-9642
Mã mua hàng : ASK-964-195
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :153,000 VNĐ
16mm x 300mm Đục sắt Asaki AK-9643
Mã mua hàng : ASK-964-196
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :153,000 VNĐ
18mm x 400mm Xà beng Asaki AK-9657
Mã mua hàng : ASK-965-206
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :197,000 VNĐ
14mm Vòng miệng Asaki AK-7648
Mã mua hàng : ASK-764-247
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :109,000 VNĐ
15mm Vòng miệng Asaki AK-7649
Mã mua hàng : ASK-764-248
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :116,000 VNĐ
16mm Vòng miệng Asaki AK-7650
Mã mua hàng : ASK-765-249
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :121,000 VNĐ
17mm Vòng miệng Asaki AK-7651
Mã mua hàng : ASK-765-250
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :130,000 VNĐ
18mm Vòng miệng Asaki AK-7652
Mã mua hàng : ASK-765-251
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :145,000 VNĐ
14mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7710
Mã mua hàng : ASK-771-264
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :146,000 VNĐ
15mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7711
Mã mua hàng : ASK-771-265
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :151,000 VNĐ
16mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7712
Mã mua hàng : ASK-771-266
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :164,000 VNĐ
17mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7713
Mã mua hàng : ASK-771-267
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :176,000 VNĐ
18mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7714
Mã mua hàng : ASK-771-268
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :192,000 VNĐ
14mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3915
Mã mua hàng : ASK-391-525
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :50,000 VNĐ
16mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3917
Mã mua hàng : ASK-391-526
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :50,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :121 - Tổng truy cập : 178,259,245
Facebook
Liên hệ