XUẤT XỨ » Trung Quốc
11mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595079
Mã mua hàng : BOS-260-382
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :403,000 VNĐ
11.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595080
Mã mua hàng : BOS-260-383
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :451,000 VNĐ
12mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595081
Mã mua hàng : BOS-260-384
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :480,000 VNĐ
12.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595082
Mã mua hàng : BOS-260-385
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :512,000 VNĐ
13mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595083
Mã mua hàng : BOS-260-386
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :619,000 VNĐ
14mm Bộ mũi khoan sắt 4 mũi HSS-G Bocsh 2608585593
Mã mua hàng : BOS-260-387
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :757,000 VNĐ
15mm Bộ mũi khoan sắt 4 mũi HSS-G Bocsh 2608585594
Mã mua hàng : BOS-260-388
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :886,000 VNĐ
16mm Bộ mũi khoan sắt 4 mũi HSS-G Bocsh 2608585595
Mã mua hàng : BOS-260-389
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :983,000 VNĐ
14mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580396
Mã mua hàng : BOS-260-390
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :42,000 VNĐ
16mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580397
Mã mua hàng : BOS-260-391
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :44,000 VNĐ
17mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580398
Mã mua hàng : BOS-260-392
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :45,000 VNĐ
10mm Máy khoan sắt 350W Bosch GBM 350
Mã mua hàng : BOS-350-452
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :761,000 VNĐ
102mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580440
Mã mua hàng : BOS-260-434
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :209,000 VNĐ
105mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580441
Mã mua hàng : BOS-260-435
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :217,000 VNĐ
108mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580442
Mã mua hàng : BOS-260-436
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :222,000 VNĐ
111mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580443
Mã mua hàng : BOS-260-437
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :230,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :103 - Tổng truy cập : 180,383,209
Facebook
Liên hệ