XUẤT XỨ » Trung Quốc
12mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595484
Mã mua hàng : BOS-260-283
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :30,000 VNĐ
13mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595485
Mã mua hàng : BOS-260-284
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :32,000 VNĐ
14mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595486
Mã mua hàng : BOS-260-285
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :33,000 VNĐ
16mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595487
Mã mua hàng : BOS-260-286
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :34,000 VNĐ
17mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595488
Mã mua hàng : BOS-260-287
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :37,000 VNĐ
18mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595489
Mã mua hàng : BOS-260-288
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :39,000 VNĐ
152mm Khớp nối mũi khoan đuôi cá Bosch 2608587520
Mã mua hàng : BOS-260-302
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :168,000 VNĐ
17 x 280mm Mũi đục nhọn Bosch 2608684884
Mã mua hàng : BOS-260-318
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :94,000 VNĐ
17 x 280mm Mũi đục dẹt Bosch 2608684885
Mã mua hàng : BOS-260-320
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :71,000 VNĐ
105mm Đĩa cắt Bosch 2608603727
Mã mua hàng : BOS-260-449
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :78,000 VNĐ
10x210mm Mũi khoan bê tông Plus-3 Bosch 2608831026
Mã mua hàng : BOS-260-346
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :30,000 VNĐ
1.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595050
Mã mua hàng : BOS-260-469
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :71,000 VNĐ
10mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595077
Mã mua hàng : BOS-260-380
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :306,000 VNĐ
10.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595078
Mã mua hàng : BOS-260-381
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :356,000 VNĐ
11mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595079
Mã mua hàng : BOS-260-382
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :403,000 VNĐ
11.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595080
Mã mua hàng : BOS-260-383
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :451,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :142 - Tổng truy cập : 180,283,451
Facebook
Liên hệ