XUẤT XỨ » Trung Quốc
110 x 1.6 x 20/16mm Đĩa cắt bê tông Professional Bosch 2608602474
Mã mua hàng : BOS-474-181
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :81,000 VNĐ
110 x 1.6 x 20/16mm Đĩa cắt đá Granite Professional Bosch 2608602476
Mã mua hàng : BOS-476-182
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :81,000 VNĐ
10-20mm Bộ mũi khoan gỗ Auger 6 cây Bosch 2607019322
Mã mua hàng : BOS-322-185
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :478,000 VNĐ
1.300W Máy phun rửa áp lực Bosch Aquatak 10
Mã mua hàng : BOS-010-206
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :2,830,000 VNĐ
10x310mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684621
Mã mua hàng : BOS-621-216
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :79,000 VNĐ
10x110mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684618
Mã mua hàng : BOS-618-209
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :44,000 VNĐ
12x160mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684626
Mã mua hàng : BOS-626-217
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :59,000 VNĐ
12x350mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684629
Mã mua hàng : BOS-629-218
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :120,000 VNĐ
14x210mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684634
Mã mua hàng : BOS-634-219
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :92,000 VNĐ
14x310mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684636
Mã mua hàng : BOS-636-220
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :124,000 VNĐ
16x210mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684641
Mã mua hàng : BOS-641-221
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :157,000 VNĐ
16x460mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684644
Mã mua hàng : BOS-644-222
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :239,000 VNĐ
18x200mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684647
Mã mua hàng : BOS-647-223
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :212,000 VNĐ
18x450mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684650
Mã mua hàng : BOS-650-224
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :307,000 VNĐ
10x160mm Mũi khoan bê tông S3 Bosch 2608680273
Mã mua hàng : BOS-260-263
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :28,000 VNĐ
10mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595483
Mã mua hàng : BOS-260-280
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :30,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :99 - Tổng truy cập : 180,309,024
Facebook
Liên hệ