XUẤT XỨ » Trung Quốc
105 x 1.6 x 20/16mm Đĩa cắt bê tông Eco-line Bosch 2608602178
Mã mua hàng : BOS-178-169
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :75,000 VNĐ
105 x 1.6 x 20/16mm Đĩa cắt Granite Eco-line Bosch 2608602179
Mã mua hàng : BOS-179-170
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :75,000 VNĐ
105 x 1.6 x 20/16mm Đĩa cắt gạch, ngói Eco-line Bosch 2608602180
Mã mua hàng : BOS-180-171
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :75,000 VNĐ
125mm Đá nhám xếp Bosch 2608606924
Mã mua hàng : BOS-924-172
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
125mm Đá nhám xếp Bosch 2608607328
Mã mua hàng : BOS-328-173
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :56,000 VNĐ
125 x 1.6 x 22.2mm Đĩa cắt đa năng Professional 2608602192
Mã mua hàng : BOS-192-174
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :129,000 VNĐ
180 x 2 x 22.2mm Đĩa cắt đa năng Professional 2608602194
Mã mua hàng : BOS-194-175
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :203,000 VNĐ
125 x 1.6 x 22.2mm Đĩa cắt bê tông Professional 2608602197
Mã mua hàng : BOS-197-177
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :122,000 VNĐ
180 x 2 x 22.2mm Đĩa cắt bê tông Professional 2608602199
Mã mua hàng : BOS-199-178
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :203,000 VNĐ
110 x 1.6 x 20/16mm Đĩa cắt đa năng Professional Bosch 2608602468
Mã mua hàng : BOS-468-180
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :81,000 VNĐ
110 x 1.6 x 20/16mm Đĩa cắt bê tông Professional Bosch 2608602474
Mã mua hàng : BOS-474-181
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :81,000 VNĐ
110 x 1.6 x 20/16mm Đĩa cắt đá Granite Professional Bosch 2608602476
Mã mua hàng : BOS-476-182
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :81,000 VNĐ
10-20mm Bộ mũi khoan gỗ Auger 6 cây Bosch 2607019322
Mã mua hàng : BOS-322-185
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :478,000 VNĐ
1.300W Máy phun rửa áp lực Bosch Aquatak 10
Mã mua hàng : BOS-010-206
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :2,830,000 VNĐ
10x310mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684621
Mã mua hàng : BOS-621-216
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :79,000 VNĐ
10x110mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684618
Mã mua hàng : BOS-618-209
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :44,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :113 - Tổng truy cập : 180,198,728
Facebook
Liên hệ