XUẤT XỨ » Trung Quốc
6 mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595066
Mã mua hàng : BOS-260-365
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :195,000 VNĐ
6.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595067
Mã mua hàng : BOS-260-366
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :220,000 VNĐ
6.4mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595335
Mã mua hàng : BOS-260-367
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :220,000 VNĐ
6.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595068
Mã mua hàng : BOS-260-368
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :220,000 VNĐ
6.7mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595336
Mã mua hàng : BOS-260-369
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :259,000 VNĐ
6.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595069
Mã mua hàng : BOS-260-370
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :259,000 VNĐ
7.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595337
Mã mua hàng : BOS-260-372
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :304,000 VNĐ
24mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580403
Mã mua hàng : BOS-260-397
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :56,000 VNĐ
27mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580405
Mã mua hàng : BOS-260-399
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :62,000 VNĐ
29mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580406
Mã mua hàng : BOS-260-400
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :66,000 VNĐ
30mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580407
Mã mua hàng : BOS-260-401
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :67,000 VNĐ
32mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580408
Mã mua hàng : BOS-260-402
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :71,000 VNĐ
33mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580409
Mã mua hàng : BOS-260-403
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :73,000 VNĐ
35mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580410
Mã mua hàng : BOS-260-404
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :75,000 VNĐ
37mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580411
Mã mua hàng : BOS-260-405
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :84,000 VNĐ
38mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580412
Mã mua hàng : BOS-260-406
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :86,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :121 - Tổng truy cập : 180,230,956
Facebook
Liên hệ