XUẤT XỨ » Trung Quốc
48mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580418
Mã mua hàng : BOS-260-412
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :104,000 VNĐ
2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595051
Mã mua hàng : BOS-260-347
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :71,000 VNĐ
3mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595055
Mã mua hàng : BOS-260-351
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :89,000 VNĐ
3.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595056
Mã mua hàng : BOS-260-352
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :106,000 VNĐ
3.3mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595057
Mã mua hàng : BOS-260-353
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :106,000 VNĐ
3.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595058
Mã mua hàng : BOS-260-354
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :106,000 VNĐ
3.6mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595332
Mã mua hàng : BOS-260-355
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :106,000 VNĐ
4mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595059
Mã mua hàng : BOS-260-356
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :125,000 VNĐ
4.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595060
Mã mua hàng : BOS-260-357
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :125,000 VNĐ
4.4mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595333
Mã mua hàng : BOS-260-358
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :125,000 VNĐ
4.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595061
Mã mua hàng : BOS-260-359
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :125,000 VNĐ
4.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595334
Mã mua hàng : BOS-260-360
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :145,000 VNĐ
5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595062
Mã mua hàng : BOS-260-361
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :145,000 VNĐ
5.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595063
Mã mua hàng : BOS-260-362
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :170,000 VNĐ
5.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595064
Mã mua hàng : BOS-260-363
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :170,000 VNĐ
5.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595065
Mã mua hàng : BOS-260-364
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :195,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :147 - Tổng truy cập : 180,270,398
Facebook
Liên hệ