XUẤT XỨ » Trung Quốc
8" Kìm nhọn Asaki AK-8095
Mã mua hàng : ASK-809-080
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :63,000 VNĐ
6" Kìm điện Asaki AK-301
Mã mua hàng : ASK-301-083
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :70,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8014
Mã mua hàng : ASK-801-084
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :129,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8364
Mã mua hàng : ASK-836-091
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :46,000 VNĐ
5" Kìm nhọn mỏ dài Asaki AK-8365
Mã mua hàng : ASK-836-092
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :46,000 VNĐ
5" Kìm nhọn mỏ vuông cong Asaki AK-8366
Mã mua hàng : ASK-836-093
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :45,000 VNĐ
5" Kìm nhọn mỏ vuông cong Asaki AK-8367
Mã mua hàng : ASK-836-094
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :46,000 VNĐ
7" Kìm điện Asaki AK-8034
Mã mua hàng : ASK-803-077
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :72,000 VNĐ
7" Kìm điện Asaki AK-8010
Mã mua hàng : ASK-801-082
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :143,000 VNĐ
370W/380V Motor điện Asaki AS-481
Mã mua hàng : ASK-481-386
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :1,443,000 VNĐ
12 x 100mm Đầu tuýp lục giác 12 bông Asaki AK-7237
Mã mua hàng : ASK-723-477
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :36,000 VNĐ
16 x 100mm Đầu tuýp lục giác 12 bông Asaki AK-7239
Mã mua hàng : ASK-723-476
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :70,000 VNĐ
14 x 100mm Đầu tuýp lục giác 12 bông Asaki AK-7238
Mã mua hàng : ASK-723-475
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :66,000 VNĐ
10 x 100mm Đầu tuýp lục giác 12 bông Asaki AK-7236
Mã mua hàng : ASK-723-473
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :36,000 VNĐ
6 x 100mm Đầu tuýp lục giác 12 bông Asaki AK-7234
Mã mua hàng : ASK-723-471
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :36,000 VNĐ
5 x 100mm Đầu tuýp lục giác 12 bông Asaki AK-7233
Mã mua hàng : ASK-723-470
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :36,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :132 - Tổng truy cập : 193,975,386
Facebook
Liên hệ