XUẤT XỨ » Trung Quốc
17mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6055
Mã mua hàng : ASA-605-818
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :23,000 VNĐ
18mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6056
Mã mua hàng : ASA-605-819
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :27,000 VNĐ
19mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6057
Mã mua hàng : ASA-605-820
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :26,000 VNĐ
20mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6058
Mã mua hàng : ASA-605-821
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :32,000 VNĐ
21mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6059
Mã mua hàng : ASA-605-822
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :32,000 VNĐ
22mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6060
Mã mua hàng : ASA-606-823
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :35,000 VNĐ
23mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6061
Mã mua hàng : ASA-606-824
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :37,000 VNĐ
24mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6062
Mã mua hàng : ASA-606-825
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :37,000 VNĐ
25mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6063
Mã mua hàng : ASA-606-826
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :45,000 VNĐ
26mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6064
Mã mua hàng : ASA-606-827
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :51,000 VNĐ
27mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6065
Mã mua hàng : ASA-606-828
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :53,000 VNĐ
28mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6066
Mã mua hàng : ASA-606-829
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :60,000 VNĐ
30mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6067
Mã mua hàng : ASA-606-830
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :65,000 VNĐ
32mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6068
Mã mua hàng : ASA-606-831
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :67,000 VNĐ
8mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6069
Mã mua hàng : ASA-606-832
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :18,000 VNĐ
9mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6070
Mã mua hàng : ASA-607-833
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :18,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :188 - Tổng truy cập : 188,397,372
Facebook
Liên hệ