XUẤT XỨ » Trung Quốc
6" Kìm cắt Asaki AK-8096
Mã mua hàng : ASK-809-071
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :49,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8041
Mã mua hàng : ASK-804-073
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :76,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8090
Mã mua hàng : ASK-809-074
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :53,000 VNĐ
7" Kìm cắt Asaki AK-8091
Mã mua hàng : ASK-809-075
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :62,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8092
Mã mua hàng : ASK-809-076
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :65,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8017
Mã mua hàng : ASK-801-081
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :141,000 VNĐ
5" Kìm càng cua Asaki AK-8361
Mã mua hàng : ASK-836-085
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :46,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8147
Mã mua hàng : ASK-814-086
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :53,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8148
Mã mua hàng : ASK-814-087
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :56,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8145
Mã mua hàng : ASK-814-088
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :85,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8146
Mã mua hàng : ASK-814-089
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :92,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8360
Mã mua hàng : ASK-836-090
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :46,000 VNĐ
6" Kìm cắt và tuốt dây Asaki AK-8157
Mã mua hàng : ASK-815-095
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :87,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8105
Mã mua hàng : ASK-810-067
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :49,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8107
Mã mua hàng : ASK-810-068
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :64,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8093
Mã mua hàng : ASK-809-079
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :47,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :139 - Tổng truy cập : 194,075,127
Facebook
Liên hệ