XUẤT XỨ » Trung Quốc
230 x 2.3 x 22.2mm Đĩa cắt đa năng Professional 2608602195
Mã mua hàng : BOS-195-176
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :328,000 VNĐ
230 x 2.3 x 22.2mm Đĩa cắt bê tông Professional 2608602200
Mã mua hàng : BOS-200-179
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :328,000 VNĐ
3-10mm Bộ mũi khoan gỗ 7 cây Bosch 2607017034
Mã mua hàng : BOS-034-184
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :78,000 VNĐ
6x160mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684606
Mã mua hàng : BOS-606-210
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :38,000 VNĐ
6x110mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684605
Mã mua hàng : BOS-605-207
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :35,000 VNĐ
22x450mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684659
Mã mua hàng : BOS-659-228
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :397,000 VNĐ
24x250mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684661
Mã mua hàng : BOS-661-229
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :383,000 VNĐ
26x250mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684666
Mã mua hàng : BOS-666-230
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :410,000 VNĐ
6" Máy mài bàn Bosch GBG 6
Mã mua hàng : BOS-009-239
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :2,413,000 VNĐ
6x160mm Mũi khoan bê tông S3 Bosch 2608680263
Mã mua hàng : BOS-260-262
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :24,000 VNĐ
6mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595481
Mã mua hàng : BOS-260-282
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :37,000 VNĐ
24mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595493
Mã mua hàng : BOS-260-292
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :43,000 VNĐ
25mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595494
Mã mua hàng : BOS-260-293
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :46,000 VNĐ
26mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595495
Mã mua hàng : BOS-260-294
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :50,000 VNĐ
28mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595496
Mã mua hàng : BOS-260-295
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :51,000 VNĐ
30mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595497
Mã mua hàng : BOS-260-296
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :52,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :163 - Tổng truy cập : 180,213,123
Facebook
Liên hệ