XUẤT XỨ » Trung Quốc
300mm Thước Eke cơ khí inox Asaki AK-2582
Mã mua hàng : ASK-258-694
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :78,000 VNĐ
500mm Thước Eke cơ khí inox Asaki AK-2583
Mã mua hàng : ASK-258-711
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :120,000 VNĐ
400mm Thước thủy có từ Asaki AK-0248
Mã mua hàng : ASK-024-704
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :139,000 VNĐ
500mm Thước thủy có từ Asaki AK-0250
Mã mua hàng : ASK-025-714
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :147,000 VNĐ
230mm Thước thủy mini có từ Asaki AK-2561
Mã mua hàng : ASK-256-686
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :36,000 VNĐ
150mm Thước cặp cơ inox Asaki AK-2901
Mã mua hàng : ASK-290-674
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :429,000 VNĐ
6" Thước cặp đồng hồ inox Asaki AK-2907
Mã mua hàng : ASK-290-717
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :648,000 VNĐ
6" Thước cặp điện tử inox Asaki AK-2910
Mã mua hàng : ASK-291-716
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :535,000 VNĐ
Mỏ lết xích mở ống Asaki AK-217
Mã mua hàng : ASK-217-743
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :575,000 VNĐ
5m Thước cuốn thép Stanley 33-989
Mã mua hàng : STL-339-826
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :53,000 VNĐ
8m Thước cuốn thép Stanley 33-994
Mã mua hàng : STL-339-827
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :80,000 VNĐ
3" Cảo chữ C Stanley 83-033K
Mã mua hàng : STL-830-849
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :95,000 VNĐ
4" Cảo chữ C Stanley 83-034K
Mã mua hàng : STL-830-850
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :138,000 VNĐ
6mm Cờ lê vòng miệng Stanley STMT80215-8B
Mã mua hàng : STL-802-852
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :15,000 VNĐ
7mm Cờ lê vòng miệng Stanley STMT80216-8B
Mã mua hàng : STL-802-853
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :15,000 VNĐ
8mm Cờ lê vòng miệng Stanley STMT80217-8B
Mã mua hàng : STL-802-854
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :16,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :185 - Tổng truy cập : 196,661,883
Facebook
Liên hệ