XUẤT XỨ » Trung Quốc
8mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6570
Mã mua hàng : ASK-657-419
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :50,000 VNĐ
23mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6562
Mã mua hàng : ASK-656-418
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :85,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6561
Mã mua hàng : ASK-656-417
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :75,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6560
Mã mua hàng : ASK-656-416
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :68,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6558
Mã mua hàng : ASK-655-415
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :59,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6556
Mã mua hàng : ASK-655-414
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :52,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6554
Mã mua hàng : ASK-655-413
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :47,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6553
Mã mua hàng : ASK-655-412
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :47,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6552
Mã mua hàng : ASK-655-411
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :47,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6551
Mã mua hàng : ASK-655-410
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :47,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6550
Mã mua hàng : ASK-655-409
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :47,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6549
Mã mua hàng : ASK-654-408
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :47,000 VNĐ
9mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6548
Mã mua hàng : ASK-654-407
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :47,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6547
Mã mua hàng : ASK-654-406
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :47,000 VNĐ
750ml Súng phun sơn Asaki AK-4024
Mã mua hàng : ASK-402-405
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :315,000 VNĐ
400ml Súng phun sơn Asaki AK-4023
Mã mua hàng : ASK-402-404
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :308,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :76 - Tổng truy cập : 183,950,506
Facebook
Liên hệ