XUẤT XỨ » Trung Quốc
100#1 Béc cắt gió gas Asaki AK-2067
Mã mua hàng : ASK-206-663
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :42,000 VNĐ
100#2 Béc cắt gió gas Asaki AK-2068
Mã mua hàng : ASK-206-665
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :42,000 VNĐ
100#3 Béc cắt gió gas Asaki AK-2069
Mã mua hàng : ASK-206-667
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :42,000 VNĐ
12mm Lưỡi kìm thủy lực cắt sắt tròn Asaki AK-6720
Mã mua hàng : ASK-672-672
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :218,000 VNĐ
16mm Lưỡi kìm thủy lực cắt sắt tròn Asaki AK-6721
Mã mua hàng : ASK-672-676
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :255,000 VNĐ
20mm Lưỡi kìm thủy lực cắt sắt tròn Asaki AK-6722
Mã mua hàng : ASK-672-683
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :386,000 VNĐ
2
Mã mua hàng : ASK-367-679
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :1,188,000 VNĐ
150mm Thước lá Inox Asaki AK-2535
Mã mua hàng : ASK-253-675
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :8,000 VNĐ
300mm Thước lá Inox Asaki AK-2538
Mã mua hàng : ASK-253-695
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :22,000 VNĐ
500mm Thước lá Inox Asaki AK-2539
Mã mua hàng : ASK-253-713
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :38,000 VNĐ
600mm Thước lá Inox Asaki AK-2540
Mã mua hàng : ASK-254-719
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :47,000 VNĐ
1000mm Thước lá Inox Asaki AK-2541
Mã mua hàng : ASK-254-668
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :120,000 VNĐ
1200mm Thước lá Inox Asaki AK-2542
Mã mua hàng : ASK-254-671
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :180,000 VNĐ
1500mm Thước lá Inox Asaki AK-2543
Mã mua hàng : ASK-254-673
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :308,000 VNĐ
2000mm Thước lá Inox Asaki AK-2544
Mã mua hàng : ASK-254-681
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :511,000 VNĐ
500mm Thước Eke mộc Asaki AK-2645
Mã mua hàng : ASK-264-712
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :93,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :158 - Tổng truy cập : 196,526,114
Facebook
Liên hệ