XUẤT XỨ » Trung Quốc
6x250mm Tô vít bake cán cao su chấm bi Asaki AK-6333
Mã mua hàng : ASK-633-724
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :40,000 VNĐ
3x125mm Tô vít dẹp cán nhựa trong Asaki AK-7117
Mã mua hàng : ASK-711-699
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :15,000 VNĐ
3x200mm Tô vít dẹp cán nhựa trong Asaki AK-7121
Mã mua hàng : ASK-712-701
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :17,000 VNĐ
6x250mm Tô vít dẹp cán cao su chấm bi Asaki AK-6334
Mã mua hàng : ASK-633-725
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :40,000 VNĐ
17" Kìm rút rivet Asaki AK-6812
Mã mua hàng : ASK-618-677
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :279,000 VNĐ
6mm Ghim bấm Asaki AK-7100
Mã mua hàng : ASK-710-723
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :25,000 VNĐ
8mm Ghim bấm Asaki AK-7101
Mã mua hàng : ASK-710-731
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :25,000 VNĐ
8mm Ghim bấm Asaki AK-7102
Mã mua hàng : ASK-710-732
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :25,000 VNĐ
8oz Búa nhổ đinh cán thép bọc nhựa Asaki AK-9500
Mã mua hàng : ASK-950-733
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :66,000 VNĐ
227g Búa bi cán gỗ Asaki AK-9536
Mã mua hàng : ASK-953-685
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :60,000 VNĐ
454g Búa bi cán gỗ Asaki AK-9538
Mã mua hàng : ASK-953-705
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :74,000 VNĐ
680g Búa bi cán gỗ Asaki AK-9539
Mã mua hàng : ASK-953-722
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :90,000 VNĐ
908g Búa bi cán gỗ Asaki AK-9540
Mã mua hàng : ASK-954-734
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :109,000 VNĐ
7" Kìm tuốt dây điện Asaki AK-9103
Mã mua hàng : ASK-910-726
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :84,000 VNĐ
20W Súng bắn keo mini Asaki AK-9027
Mã mua hàng : ASK-902-684
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :80,000 VNĐ
32mm Máy hàn ống nhựa chịu nhiệt PP-R 600W Asaki AK-9300
Mã mua hàng : ASK-930-697
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :664,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :274 - Tổng truy cập : 196,380,958
Facebook
Liên hệ