XUẤT XỨ » Trung Quốc
6" Kìm cắt Asaki AK-8148
Mã mua hàng : ASK-814-087
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :65,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8145
Mã mua hàng : ASK-814-088
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :99,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8146
Mã mua hàng : ASK-814-089
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :107,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8360
Mã mua hàng : ASK-836-090
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :53,000 VNĐ
6" Kìm cắt và tuốt dây Asaki AK-8157
Mã mua hàng : ASK-815-095
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :103,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8105
Mã mua hàng : ASK-810-067
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :59,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8107
Mã mua hàng : ASK-810-068
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :75,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8093
Mã mua hàng : ASK-809-079
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :55,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8095
Mã mua hàng : ASK-809-080
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :73,000 VNĐ
6" Kìm điện Asaki AK-301
Mã mua hàng : ASK-301-083
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :83,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8014
Mã mua hàng : ASK-801-084
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :142,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8364
Mã mua hàng : ASK-836-091
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :53,000 VNĐ
5" Kìm nhọn mỏ dài Asaki AK-8365
Mã mua hàng : ASK-836-092
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :53,000 VNĐ
5" Kìm nhọn mỏ vuông cong Asaki AK-8366
Mã mua hàng : ASK-836-093
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :52,000 VNĐ
5" Kìm nhọn mỏ vuông cong Asaki AK-8367
Mã mua hàng : ASK-836-094
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :53,000 VNĐ
7" Kìm điện Asaki AK-8034
Mã mua hàng : ASK-803-077
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :84,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :132 - Tổng truy cập : 182,724,555
Facebook
Liên hệ