XUẤT XỨ » Trung Quốc
T55 x 55mm Đầu tuýp 6 góc Asaki AK-7309
Mã mua hàng : ASK-730-454
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :33,000 VNĐ
T50 x 55mm Đầu tuýp 6 góc Asaki AK-7308
Mã mua hàng : ASK-730-453
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :33,000 VNĐ
T45 x 55mm Đầu tuýp 6 góc Asaki AK-7307
Mã mua hàng : ASK-730-452
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :33,000 VNĐ
T40 x 55mm Đầu tuýp 6 góc Asaki AK-7306
Mã mua hàng : ASK-730-451
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :33,000 VNĐ
23mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6585
Mã mua hàng : ASK-658-430
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :87,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6583
Mã mua hàng : ASK-658-429
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :68,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6581
Mã mua hàng : ASK-658-428
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :60,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6579
Mã mua hàng : ASK-657-427
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :51,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6577
Mã mua hàng : ASK-657-426
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :47,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6576
Mã mua hàng : ASK-657-425
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :47,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6575
Mã mua hàng : ASK-657-424
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :47,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6574
Mã mua hàng : ASK-657-423
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :47,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6573
Mã mua hàng : ASK-657-422
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :47,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6572
Mã mua hàng : ASK-657-421
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :47,000 VNĐ
9mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6571
Mã mua hàng : ASK-657-420
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :47,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6570
Mã mua hàng : ASK-657-419
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :47,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :77 - Tổng truy cập : 176,013,427
Facebook
Liên hệ