XUẤT XỨ » Trung Quốc
7" Kìm điện cách điện 1000V Endura E5362
Mã mua hàng : END-536-144
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :210,000 VNĐ
7" Kìm cắt cách điện 1000V Endura E5383
Mã mua hàng : END-538-142
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :208,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Endura E5121
Mã mua hàng : END-512-136
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :55,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Endura E5123
Mã mua hàng : END-512-137
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :70,000 VNĐ
8" Kìm nhọn cao cấp Endura E5133
Mã mua hàng : END-513-138
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :104,000 VNĐ
6" Kìm cắt Endura E5222
Mã mua hàng : END-522-139
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :58,000 VNĐ
7" Kìm cắt Endura E5223
Mã mua hàng : END-522-140
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :72,000 VNĐ
7" Kìm cắt cao cấp Endura E5233
Mã mua hàng : END-523-141
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :110,000 VNĐ
8" Kìm kẹp hai lỗ Endura E5422
Mã mua hàng : END-542-147
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :61,000 VNĐ
8" Kìm kẹp hai lỗ cao cấp Endura E5426
Mã mua hàng : END-542-148
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :108,000 VNĐ
8" Bộ kìm mở phe 5 chi tiết Endura E5530
Mã mua hàng : END-553-149
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :89,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi cong Endura E5532
Mã mua hàng : END-553-150
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :64,000 VNĐ
9" Kìm mở phe ngoài mũi cong Endura E5553
Mã mua hàng : END-555-151
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :94,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi cong Endura E5534
Mã mua hàng : END-553-153
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :64,000 VNĐ
9" Kìm mở phe trong mũi cong Endura E5573
Mã mua hàng : END-557-154
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :94,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng Endura E5531
Mã mua hàng : END-553-155
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :64,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :116 - Tổng truy cập : 180,194,938
Facebook
Liên hệ