XUẤT XỨ » Trung Quốc
M8 Mũi khoét đa năng (khoan côn) Makita D-37471
Mã mua hàng : MAK-374-073
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :163,000 VNĐ
M10 Mũi khoét đa năng (khoan côn) Makita D-37487
Mã mua hàng : MAK-374-074
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :217,000 VNĐ
M12 Mũi khoét đa năng (khoan côn) Makita D-37493
Mã mua hàng : MAK-374-075
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :287,000 VNĐ
3x81mm Mũi khoan sắt chuôi lục giác Makita D-31114
Mã mua hàng : MAK-311-076
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :20,000 VNĐ
4x95mm Mũi khoan sắt chuôi lục giác Makita D-31142
Mã mua hàng : MAK-311-077
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :23,000 VNĐ
5x106mm Mũi khoan sắt chuôi lục giác Makita D-31170
Mã mua hàng : MAK-311-078
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :28,000 VNĐ
6x113mm Mũi khoan sắt chuôi lục giác Makita D-31186
Mã mua hàng : MAK-311-079
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :38,000 VNĐ
8x117mm Mũi khoan sắt chuôi lục giác Makita D-31201
Mã mua hàng : MAK-312-080
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :81,000 VNĐ
10x133mm Mũi khoan sắt chuôi lục giác Makita D-31217
Mã mua hàng : MAK-312-081
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :111,000 VNĐ
12x151mm Mũi khoan sắt chuôi lục giác Makita D-31223
Mã mua hàng : MAK-312-082
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :166,000 VNĐ
3x78mm Mũi khoan gỗ chuôi lục giác Makita D-31245
Mã mua hàng : MAK-312-083
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :15,000 VNĐ
4x92mm Mũi khoan gỗ chuôi lục giác Makita D-31251
Mã mua hàng : MAK-312-084
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :17,000 VNĐ
5x103mm Mũi khoan gỗ chuôi lục giác Makita D-31267
Mã mua hàng : MAK-312-085
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :19,000 VNĐ
8x117mm Mũi khoan gỗ chuôi lục giác Makita D-31289
Mã mua hàng : MAK-312-086
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :23,000 VNĐ
10x133mm Mũi khoan gỗ chuôi lục giác Makita D-31295
Mã mua hàng : MAK-312-087
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :25,000 VNĐ
12x151mm Mũi khoan gỗ chuôi lục giác Makita D-31304
Mã mua hàng : MAK-313-088
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :33,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :164 - Tổng truy cập : 187,004,196
Facebook
Liên hệ