XUẤT XỨ » Trung Quốc
3 mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7953
Mã mua hàng : ASA-795-755
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :19,000 VNĐ
4mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7954
Mã mua hàng : ASA-795-756
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :23,000 VNĐ
5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7955
Mã mua hàng : ASA-795-757
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :27,000 VNĐ
6mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7956
Mã mua hàng : ASA-795-758
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :32,000 VNĐ
8mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7957
Mã mua hàng : ASA-795-759
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :49,000 VNĐ
10mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7958
Mã mua hàng : ASA-795-760
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :62,000 VNĐ
Bộ lục giác xếp Asaki AK-7980
Mã mua hàng : ASA-798-761
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :90,000 VNĐ
Bộ tua vít xếp Asaki AK-7981
Mã mua hàng : ASA-798-762
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :90,000 VNĐ
8mm Típ lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6000
Mã mua hàng : ASA-600-763
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :17,000 VNĐ
9mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6001
Mã mua hàng : ASA-600-764
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :17,000 VNĐ
10mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6002
Mã mua hàng : ASA-600-765
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :17,000 VNĐ
11mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6003
Mã mua hàng : ASA-600-766
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :17,000 VNĐ
12mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6004
Mã mua hàng : ASA-600-767
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :17,000 VNĐ
13mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6005
Mã mua hàng : ASA-600-768
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :17,000 VNĐ
14 mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6006
Mã mua hàng : ASA-600-769
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :17,000 VNĐ
15mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6007
Mã mua hàng : ASA-600-770
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :17,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :217 - Tổng truy cập : 194,006,293
Facebook
Liên hệ