XUẤT XỨ » Trung Quốc
30mm Dao cắt ống đồng Asaki AK-8606
Mã mua hàng : ASA-860-537
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :93,000 VNĐ
7" Dao cắt kiếng Asaki AK-8736
Mã mua hàng : ASA-873-538
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :49,000 VNĐ
7" Dao cắt kiếng Asaki AK-8737
Mã mua hàng : ASA-873-539
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :79,000 VNĐ
Dao trổ Asaki AK-8742
Mã mua hàng : ASA-874-543
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :47,000 VNĐ
Dao trổ Asaki AK-8743
Mã mua hàng : ASA-874-544
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :49,000 VNĐ
16mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6054
Mã mua hàng : ASA-605-817
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :19,000 VNĐ
18mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6056
Mã mua hàng : ASA-605-819
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :26,000 VNĐ
23mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6061
Mã mua hàng : ASA-606-824
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :38,000 VNĐ
24mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6062
Mã mua hàng : ASA-606-825
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :38,000 VNĐ
25mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6063
Mã mua hàng : ASA-606-826
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :48,000 VNĐ
26mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6064
Mã mua hàng : ASA-606-827
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :53,000 VNĐ
27mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6065
Mã mua hàng : ASA-606-828
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :52,000 VNĐ
28mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6066
Mã mua hàng : ASA-606-829
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :64,000 VNĐ
30mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6067
Mã mua hàng : ASA-606-830
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :66,000 VNĐ
32mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6068
Mã mua hàng : ASA-606-831
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :68,000 VNĐ
8mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6069
Mã mua hàng : ASA-606-832
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :19,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :252 - Tổng truy cập : 197,743,596
Facebook
Liên hệ