XUẤT XỨ » Trung Quốc
7.5m Thước cuộn Asaki AK-2618
Mã mua hàng : ASA-261-986
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :79,000 VNĐ
2m Thước cuộn Asaki AK-2500
Mã mua hàng : ASA-250-987
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :16,000 VNĐ
3m Thước cuộn hệ mét Asaki AK-2501
Mã mua hàng : ASA-250-988
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :20,000 VNĐ
3m Thước cuộn hệ mét Asaki AK-2502
Mã mua hàng : ASA-250-989
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :21,000 VNĐ
3.5 Thước cuộn hệ mét Asaki AK-2503
Mã mua hàng : ASA-250-990
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :17,000 VNĐ
5m Thước cuộn Asaki AK-2505
Mã mua hàng : ASA-250-991
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :35,000 VNĐ
5m Thước cuộn Asaki AK-2506
Mã mua hàng : ASA-250-992
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :33,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Asaki AK-2508
Mã mua hàng : ASA-250-993
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :37,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Asaki AK-2509
Mã mua hàng : ASA-250-994
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :65,000 VNĐ
30m Thước cuộn thép có tay cầm Asaki AK-2515
Mã mua hàng : ASA-251-995
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :193,000 VNĐ
50m Thước cuộn thép có tay cầm Asaki AK-2516
Mã mua hàng : ASA-251-996
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :247,000 VNĐ
200mm Thước ê ke Asaki AK-2641
Mã mua hàng : ASA-264-997
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :51,000 VNĐ
250mm Thước ê ke Asaki AK-2642
Mã mua hàng : ASA-264-998
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :58,000 VNĐ
300mm Thước ê ke Asaki AK-2643
Mã mua hàng : ASA-264-999
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :61,000 VNĐ
17mm Tuýp lẻ 12 góc 3/4" Asaki AK-6669
Mã mua hàng : ASA-666-895
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
18mm Tuýp lẻ 12 góc 3/4" Asaki AK-6670
Mã mua hàng : ASA-666-896
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :170 - Tổng truy cập : 183,813,991
Facebook
Liên hệ