XUẤT XỨ » Trung Quốc
10mm Máy khoan cầm tay 500W TOTAL TD205106
Mã mua hàng : TOT-205-015
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
13mm Máy khoan động lực cầm tay 1010W TOTAL TG111136
Mã mua hàng : TOT-111-040
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :759,000 VNĐ
13mm Máy khoan động lực cầm tay 650W TOTAL TG106136
Mã mua hàng : TOT-106-041
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :512,000 VNĐ
13mm Máy khoan động lực cầm tay 850W TOTAL TG108136
Mã mua hàng : TOT-108-042
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
13mm Máy khoan động lực cầm tay 850W TOTAL TG109136
Mã mua hàng : TOT-109-043
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
26mm Máy khoan búa xoay 800W TOTAL TH308266
Mã mua hàng : TOT-308-094
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :1,078,000 VNĐ
28mm Máy khoan búa xoay 1050W TOTAL TH110286
Mã mua hàng : TOT-110-097
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :1,155,000 VNĐ
32mm Máy khoan búa xoay 1500W TOTAL TH115326
Mã mua hàng : TOT-115-112
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :1,408,000 VNĐ
32mm Máy khoan bàn 1500W TOTAL TDP3211002
Mã mua hàng : TOT-321-111
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
20mm Máy khoan bàn 750W TOTAL TDP207502
Mã mua hàng : TOT-207-082
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
13mm Máy khoan bàn 350W TOTAL TDP133501
Mã mua hàng : TOT-133-039
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :1,716,000 VNĐ
1/2" Máy khoan đảo chiều dùng khí nén TOTAL TAT50121
Mã mua hàng : TOT-501-003
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
126kg Máy đầm bằng mặt phẳng 5.5HP có thể đảo chiều TOTAL TP7125-1
Mã mua hàng : TOT-712-029
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :22,550,000 VNĐ
127kg Máy đầm bằng mặt phẳng 6.5HP có thể đảo chiều TOTAL TP7125-2
Mã mua hàng : TOT-712-031
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :18,150,000 VNĐ
137kg Máy đầm bằng mặt phẳng 6.0HP có thể đảo chiều TOTAL TP7125-4
Mã mua hàng : TOT-712-038
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Total
Giá :25,520,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :134 - Tổng truy cập : 180,490,816
Facebook
Liên hệ