XUẤT XỨ » Trung Quốc
18V Máy khoan vặn vít dùng pin Bosch GSR 18-2-LI
Mã mua hàng : BOS-182-332
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :5,003,000 VNĐ
105mm Đĩa cắt Bosch 2608603727
Mã mua hàng : BOS-260-449
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :78,000 VNĐ
10x210mm Mũi khoan bê tông Plus-3 Bosch 2608831026
Mã mua hàng : BOS-260-346
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :30,000 VNĐ
1.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595050
Mã mua hàng : BOS-260-469
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :71,000 VNĐ
10mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595077
Mã mua hàng : BOS-260-380
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :306,000 VNĐ
10.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595078
Mã mua hàng : BOS-260-381
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :356,000 VNĐ
11mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595079
Mã mua hàng : BOS-260-382
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :403,000 VNĐ
11.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595080
Mã mua hàng : BOS-260-383
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :451,000 VNĐ
12mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595081
Mã mua hàng : BOS-260-384
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :480,000 VNĐ
12.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595082
Mã mua hàng : BOS-260-385
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :512,000 VNĐ
13mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595083
Mã mua hàng : BOS-260-386
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :619,000 VNĐ
14mm Bộ mũi khoan sắt 4 mũi HSS-G Bocsh 2608585593
Mã mua hàng : BOS-260-387
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :757,000 VNĐ
15mm Bộ mũi khoan sắt 4 mũi HSS-G Bocsh 2608585594
Mã mua hàng : BOS-260-388
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :886,000 VNĐ
16mm Bộ mũi khoan sắt 4 mũi HSS-G Bocsh 2608585595
Mã mua hàng : BOS-260-389
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :983,000 VNĐ
14mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580396
Mã mua hàng : BOS-260-390
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :42,000 VNĐ
16mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580397
Mã mua hàng : BOS-260-391
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :44,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :101 - Tổng truy cập : 177,944,329
Facebook
Liên hệ