XUẤT XỨ » Trung Quốc
19x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20177
Mã mua hàng : MKT-201-902
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :178,000 VNĐ
20x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20183
Mã mua hàng : MKT-201-903
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :123,000 VNĐ
20x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20199
Mã mua hàng : MKT-201-904
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :180,000 VNĐ
22x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20208
Mã mua hàng : MKT-202-905
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :129,000 VNĐ
22x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20214
Mã mua hàng : MKT-202-906
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :197,000 VNĐ
25.5x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20220
Mã mua hàng : MKT-202-907
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :143,000 VNĐ
26x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20236
Mã mua hàng : MKT-202-908
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :204,000 VNĐ
28x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20242
Mã mua hàng : MKT-202-909
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :167,000 VNĐ
32x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20264
Mã mua hàng : MKT-202-910
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :260,000 VNĐ
32x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20270
Mã mua hàng : MKT-202-911
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :359,000 VNĐ
35x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20286
Mã mua hàng : MKT-202-912
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :321,000 VNĐ
35x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20292
Mã mua hàng : MKT-202-913
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :393,000 VNĐ
3.5x90mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16950
Mã mua hàng : MKT-169-914
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :17,000 VNĐ
4.3x110mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-01096
Mã mua hàng : MKT-010-915
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :16,000 VNĐ
5.8x110mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-03268
Mã mua hàng : MKT-032-916
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :17,000 VNĐ
6x210mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-00072
Mã mua hàng : MKT-000-917
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :22,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :182 - Tổng truy cập : 186,945,327
Facebook
Liên hệ