XUẤT XỨ » Trung Quốc
12x160mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684626
Mã mua hàng : BOS-626-217
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :59,000 VNĐ
12x350mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684629
Mã mua hàng : BOS-629-218
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :120,000 VNĐ
14x210mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684634
Mã mua hàng : BOS-634-219
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :92,000 VNĐ
14x310mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684636
Mã mua hàng : BOS-636-220
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :124,000 VNĐ
16x210mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684641
Mã mua hàng : BOS-641-221
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :157,000 VNĐ
16x460mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684644
Mã mua hàng : BOS-644-222
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :239,000 VNĐ
18x200mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684647
Mã mua hàng : BOS-647-223
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :212,000 VNĐ
18x450mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684650
Mã mua hàng : BOS-650-224
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :307,000 VNĐ
10x160mm Mũi khoan bê tông S3 Bosch 2608680273
Mã mua hàng : BOS-260-263
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :28,000 VNĐ
10mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595483
Mã mua hàng : BOS-260-280
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :30,000 VNĐ
13mm Bộ máy khoan đa năng Bosch GSB 1300RE
Mã mua hàng : BOS-130-304
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :1,453,000 VNĐ
12mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595484
Mã mua hàng : BOS-260-283
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :30,000 VNĐ
13mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595485
Mã mua hàng : BOS-260-284
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :32,000 VNĐ
14mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595486
Mã mua hàng : BOS-260-285
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :33,000 VNĐ
16mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595487
Mã mua hàng : BOS-260-286
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :34,000 VNĐ
17mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595488
Mã mua hàng : BOS-260-287
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :37,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :73 - Tổng truy cập : 178,185,666
Facebook
Liên hệ