x

HGLock

XUẤT XỨ » Trung Quốc
Bộ mũi khoan bê tông 5 cây Bosch 2608680726
Mã mua hàng : BOS-726-188
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :122,000 VNĐ
Bộ mũi khoan tổng hợp 34 chi tiết Bosch 2607010608
Mã mua hàng : BOS-073-196
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :261,000 VNĐ
Bộ mũi khoan tổng hợp 90 chi tiết Bosch 2607010613
Mã mua hàng : BOS-075-197
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :506,000 VNĐ
Bộ lưỡi cưa sắt 5 cây Bosch S922BF
Mã mua hàng : BOS-922-199
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :169,000 VNĐ
Bộ lưỡi cưa sắt 5 cây Bosch S918BF
Mã mua hàng : BOS-918-200
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :135,000 VNĐ
Bộ lưỡi cưa sắt 5 cây Bosch S1122BF
Mã mua hàng : BOS-122-201
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :194,000 VNĐ
Bộ lưỡi cưa sắt 10 cây Bosch 2607010147
Mã mua hàng : BOS-147-025
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :135,000 VNĐ
8x110mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684612
Mã mua hàng : BOS-612-208
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :40,000 VNĐ
7x110mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684610
Mã mua hàng : BOS-610-211
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :43,000 VNĐ
7x160mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684611
Mã mua hàng : BOS-611-212
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :44,000 VNĐ
8x210mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684614
Mã mua hàng : BOS-614-213
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :53,000 VNĐ
9x160mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684616
Mã mua hàng : BOS-616-214
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :62,000 VNĐ
9x210mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684617
Mã mua hàng : BOS-617-215
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :65,000 VNĐ
8x110mm Mũi khoan bê tông S3 Bosch 2608680269
Mã mua hàng : BOS-260-260
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :24,000 VNĐ
Bộ mũi khoan đa năng 8 cây Bosch 2608680799
Mã mua hàng : BOS-260-264
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :244,000 VNĐ
Bộ lưỡi cưa sắt 5 cây Bosch T118A
Mã mua hàng : BOS-118-314
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :68,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :148 - Tổng truy cập : 178,979,213
Facebook
Liên hệ