XUẤT XỨ » Trung Quốc
15x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16140
Mã mua hàng : MKT-161-934
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :61,000 VNĐ
15x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-17550
Mã mua hàng : MKT-175-935
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :93,000 VNĐ
16x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16156
Mã mua hàng : MKT-161-936
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :49,000 VNĐ
16x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16162
Mã mua hàng : MKT-161-937
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :61,000 VNĐ
17x160mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16178
Mã mua hàng : MKT-161-938
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :47,000 VNĐ
17x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16184
Mã mua hàng : MKT-161-939
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :59,000 VNĐ
17x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16190
Mã mua hàng : MKT-161-940
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :75,000 VNĐ
17.5x160mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-03305
Mã mua hàng : MKT-033-941
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :50,000 VNĐ
19x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16243
Mã mua hàng : MKT-162-942
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :93,000 VNĐ
19x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16293
Mã mua hàng : MKT-162-943
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :112,000 VNĐ
22x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-15241
Mã mua hàng : MKT-152-944
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :119,000 VNĐ
24x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-25644
Mã mua hàng : MKT-256-945
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :105,000 VNĐ
25x310mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-08517
Mã mua hàng : MKT-085-946
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :121,000 VNĐ
25x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-15257
Mã mua hàng : MKT-152-947
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :144,000 VNĐ
30x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-17572
Mã mua hàng : MKT-175-948
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :245,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-51A) B-80232
Mã mua hàng : MKT-802-949
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :25,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :129 - Tổng truy cập : 186,097,285
Facebook
Liên hệ