XUẤT XỨ » Trung Quốc
23mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-948
Mã mua hàng : STL-729-726
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :43,000 VNĐ
24mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-949
Mã mua hàng : STL-729-727
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :44,000 VNĐ
25mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-950
Mã mua hàng : STL-729-728
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :47,000 VNĐ
26mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-951
Mã mua hàng : STL-729-729
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :48,000 VNĐ
27mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-952
Mã mua hàng : STL-729-730
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :49,000 VNĐ
28mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-953
Mã mua hàng : STL-729-731
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :53,000 VNĐ
29mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-954
Mã mua hàng : STL-729-732
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :54,000 VNĐ
30mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-955
Mã mua hàng : STL-729-733
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :55,000 VNĐ
32mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-956
Mã mua hàng : STL-729-734
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :59,000 VNĐ
34mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-957
Mã mua hàng : STL-729-735
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :66,000 VNĐ
36mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 72-958
Mã mua hàng : STL-729-736
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :89,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-319
Mã mua hàng : STL-893-737
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :126,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-322
Mã mua hàng : STL-893-738
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :128,000 VNĐ
24mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-324
Mã mua hàng : STL-893-739
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :128,000 VNĐ
25mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-325
Mã mua hàng : STL-893-740
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :130,000 VNĐ
27mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-327
Mã mua hàng : STL-893-741
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :135,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :129 - Tổng truy cập : 180,297,381
Facebook
Liên hệ