XUẤT XỨ » Trung Quốc
23mm Vòng miệng Asaki AK-7429
Mã mua hàng : ASA-742-721
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :65,000 VNĐ
24mm Vòng miệng Asaki AK-7430
Mã mua hàng : ASA-743-722
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :68,000 VNĐ
27mm Vòng miệng Asaki AK-7433
Mã mua hàng : ASA-743-723
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :97,000 VNĐ
30mm Vòng miệng Asaki AK-7436
Mã mua hàng : ASA-743-724
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :110,000 VNĐ
32mm Vòng miệng Asaki AK-7437
Mã mua hàng : ASA-743-725
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :119,000 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác đầu bi 9 cây Asaki AK-7408
Mã mua hàng : ASA-740-752
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :194,000 VNĐ
2mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7951
Mã mua hàng : ASA-795-753
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :19,000 VNĐ
2.5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7952
Mã mua hàng : ASA-795-754
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :19,000 VNĐ
3 mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7953
Mã mua hàng : ASA-795-755
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :19,000 VNĐ
4mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7954
Mã mua hàng : ASA-795-756
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :23,000 VNĐ
5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7955
Mã mua hàng : ASA-795-757
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :27,000 VNĐ
6mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7956
Mã mua hàng : ASA-795-758
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :32,000 VNĐ
8mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7957
Mã mua hàng : ASA-795-759
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :49,000 VNĐ
10mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7958
Mã mua hàng : ASA-795-760
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :62,000 VNĐ
Bộ lục giác xếp Asaki AK-7980
Mã mua hàng : ASA-798-761
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :90,000 VNĐ
Bộ tua vít xếp Asaki AK-7981
Mã mua hàng : ASA-798-762
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :90,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :141 - Tổng truy cập : 191,339,887
Facebook
Liên hệ