XUẤT XỨ » Trung Quốc
125x6x22.23mm Đá mài kim loại Makita A-80933
Mã mua hàng : MAK-809-009
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :25,000 VNĐ
100x6x16mm Đá mài inox Makita B-21107
Mã mua hàng : MAK-211-017
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :17,000 VNĐ
125x6x22.23mm Đá mài inox Makita B-21129
Mã mua hàng : MAK-211-018
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :28,000 VNĐ
180x6x22.23mm Đá mài inox Makita B-21135
Mã mua hàng : MAK-211-019
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :43,000 VNĐ
230x6x22.23mm Đá mài inox Makita B-21141
Mã mua hàng : MAK-211-020
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :69,000 VNĐ
125x2.5x22.23mm Đá cắt kim loại Makita D-18677
Mã mua hàng : MAK-186-010
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :16,000 VNĐ
180x2.5x22.23mm Đá cắt kim loại Makita A-85329
Mã mua hàng : MAK-853-011
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :29,000 VNĐ
180x2.5x22.23mm Đá cắt kim loại Makita D-18683
Mã mua hàng : MAK-186-012
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :26,000 VNĐ
100x3x16mm Đá cắt kim loại Makita D-18552
Mã mua hàng : MAK-185-013
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :13,000 VNĐ
125x3x22.23mm Đá cắt kim loại Makita D-18574
Mã mua hàng : MAK-185-014
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :16,000 VNĐ
180x3x22.23mm Đá cắt kim loại Makita D-18580
Mã mua hàng : MAK-185-015
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :26,000 VNĐ
230x3x22.23mm Đá cắt kim loại Makita D-18596
Mã mua hàng : MAK-185-016
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :37,000 VNĐ
110x24Tx20 Lưỡi cưa gỗ hợp kim 24 răng Makita B-16944
Mã mua hàng : MAK-169-021
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :173,000 VNĐ
255x120Tx25.4 Lưỡi cưa nhôm hợp kim 120 răng Makita A-81620
Mã mua hàng : MAK-816-042
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :2,026,000 VNĐ
305x100Tx25.4 Lưỡi cưa nhôm hợp kim 100 răng Makita A-82557
Mã mua hàng : MAK-825-043
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :2,160,000 VNĐ
305x120Tx25.4 Lưỡi cưa nhôm hợp kim 120 răng Makita A-82563
Mã mua hàng : MAK-825-044
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :2,439,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :124 - Tổng truy cập : 180,525,755
Facebook
Liên hệ