XUẤT XỨ » Trung Quốc
8x210mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684614
Mã mua hàng : BOS-614-213
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :53,000 VNĐ
9x160mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684616
Mã mua hàng : BOS-616-214
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :62,000 VNĐ
9x210mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684617
Mã mua hàng : BOS-617-215
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :65,000 VNĐ
8x110mm Mũi khoan bê tông S3 Bosch 2608680269
Mã mua hàng : BOS-260-260
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :24,000 VNĐ
Bộ mũi khoan đa năng 8 cây Bosch 2608680799
Mã mua hàng : BOS-260-264
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :244,000 VNĐ
Bộ lưỡi cưa sắt 5 cây Bosch T118A
Mã mua hàng : BOS-118-314
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :68,000 VNĐ
8x160mm Mũi khoan bê tông Plus-3 Bosch 2608831019
Mã mua hàng : BOS-260-345
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :28,000 VNĐ
600W Máy thổi Makita UB1103
Mã mua hàng : MKT-110-642
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :1,556,000 VNĐ
7mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595070
Mã mua hàng : BOS-260-371
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :259,000 VNĐ
7.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595071
Mã mua hàng : BOS-260-373
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :304,000 VNĐ
8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595072
Mã mua hàng : BOS-260-374
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :206,000 VNĐ
8.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595073
Mã mua hàng : BOS-260-375
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :224,000 VNĐ
8.8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595074
Mã mua hàng : BOS-260-376
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :224,000 VNĐ
9mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595075
Mã mua hàng : BOS-260-377
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :249,000 VNĐ
9.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595076
Mã mua hàng : BOS-260-378
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :259,000 VNĐ
9.8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595338
Mã mua hàng : BOS-260-379
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :259,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :86 - Tổng truy cập : 178,019,157
Facebook
Liên hệ