XUẤT XỨ » Trung Quốc
105 x 1.6 x 20/16mm Đĩa cắt Granite Eco-line Bosch 2608602179
Mã mua hàng : BOS-179-170
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :75,000 VNĐ
105 x 1.6 x 20/16mm Đĩa cắt gạch, ngói Eco-line Bosch 2608602180
Mã mua hàng : BOS-180-171
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :75,000 VNĐ
125mm Đá nhám xếp Bosch 2608606924
Mã mua hàng : BOS-924-172
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
125mm Đá nhám xếp Bosch 2608607328
Mã mua hàng : BOS-328-173
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :56,000 VNĐ
125 x 1.6 x 22.2mm Đĩa cắt đa năng Professional 2608602192
Mã mua hàng : BOS-192-174
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :129,000 VNĐ
180 x 2 x 22.2mm Đĩa cắt đa năng Professional 2608602194
Mã mua hàng : BOS-194-175
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :203,000 VNĐ
230 x 2.3 x 22.2mm Đĩa cắt đa năng Professional 2608602195
Mã mua hàng : BOS-195-176
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :328,000 VNĐ
125 x 1.6 x 22.2mm Đĩa cắt bê tông Professional 2608602197
Mã mua hàng : BOS-197-177
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :122,000 VNĐ
180 x 2 x 22.2mm Đĩa cắt bê tông Professional 2608602199
Mã mua hàng : BOS-199-178
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :203,000 VNĐ
230 x 2.3 x 22.2mm Đĩa cắt bê tông Professional 2608602200
Mã mua hàng : BOS-200-179
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :328,000 VNĐ
110 x 1.6 x 20/16mm Đĩa cắt đa năng Professional Bosch 2608602468
Mã mua hàng : BOS-468-180
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :81,000 VNĐ
110 x 1.6 x 20/16mm Đĩa cắt bê tông Professional Bosch 2608602474
Mã mua hàng : BOS-474-181
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :81,000 VNĐ
110 x 1.6 x 20/16mm Đĩa cắt đá Granite Professional Bosch 2608602476
Mã mua hàng : BOS-476-182
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :81,000 VNĐ
3-10mm Bộ mũi khoan gỗ 7 cây Bosch 2607017034
Mã mua hàng : BOS-034-184
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :78,000 VNĐ
10-20mm Bộ mũi khoan gỗ Auger 6 cây Bosch 2607019322
Mã mua hàng : BOS-322-185
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :478,000 VNĐ
Bộ mũi khoan tường 3 cây Bosch 2608590127
Mã mua hàng : BOS-127-186
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :33,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :146 - Tổng truy cập : 188,459,614
Facebook
Liên hệ