XUẤT XỨ » Trung Quốc
16mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07733
Mã mua hàng : MKT-077-987
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :20,000 VNĐ
18mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07749
Mã mua hàng : MKT-077-988
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :20,000 VNĐ
20mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07755
Mã mua hàng : MKT-077-989
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :22,000 VNĐ
22mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07761
Mã mua hàng : MKT-077-990
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :25,000 VNĐ
24mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07777
Mã mua hàng : MKT-077-991
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :26,000 VNĐ
25mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07783
Mã mua hàng : MKT-077-992
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :27,000 VNĐ
26mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07799
Mã mua hàng : MKT-077-993
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :28,000 VNĐ
28mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07808
Mã mua hàng : MKT-078-994
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :31,000 VNĐ
30mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07814
Mã mua hàng : MKT-078-995
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :33,000 VNĐ
32mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07820
Mã mua hàng : MKT-078-996
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :36,000 VNĐ
34mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07836
Mã mua hàng : MKT-078-997
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :39,000 VNĐ
35mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07842
Mã mua hàng : MKT-078-998
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :39,000 VNĐ
36mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07858
Mã mua hàng : MKT-078-999
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :40,000 VNĐ
160mm Mũi nhọn đục bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-08034
Mã mua hàng : MAK-080-002
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :21,000 VNĐ
140mm Mũi nhọn đục bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-19152
Mã mua hàng : MAK-191-001
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :27,000 VNĐ
400mm Mũi nhọn đục bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-19015
Mã mua hàng : MAK-190-003
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :52,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :138 - Tổng truy cập : 184,827,162
Facebook
Liên hệ