XUẤT XỨ » Trung Quốc
400x600mm Ê ke cơ khí Asaki AK-399
Mã mua hàng : ASA-399-380
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :67,000 VNĐ
150mm Thước lá đo khe hở 14 lá Asaki AK-138
Mã mua hàng : ASA-138-381
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :54,000 VNĐ
5” Thước cặp cơ Asaki AK-119
Mã mua hàng : ASA-119-382
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :185,000 VNĐ
6” Thước cặp cơ Asaki AK-120
Mã mua hàng : ASA-120-383
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :191,000 VNĐ
8” Thước cặp cơ Asaki AK-121
Mã mua hàng : ASA-121-384
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :283,000 VNĐ
12” Thước cặp cơ Asaki AK-122
Mã mua hàng : ASA-122-385
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :550,000 VNĐ
Túi đeo đồ nghề 6 ngăn Asaki AK-9990
Mã mua hàng : ASA-999-388
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :48,000 VNĐ
2 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-001
Mã mua hàng : ASA-001-395
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :247,000 VNĐ
4 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-002
Mã mua hàng : ASA-002-396
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :324,000 VNĐ
5 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-003
Mã mua hàng : ASA-003-397
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :402,000 VNĐ
8 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-004
Mã mua hàng : ASA-004-398
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :461,000 VNĐ
10 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-005
Mã mua hàng : ASA-005-399
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :584,000 VNĐ
12 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-006
Mã mua hàng : ASA-006-400
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :659,000 VNĐ
16 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-007
Mã mua hàng : ASA-007-401
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :725,000 VNĐ
20 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-008
Mã mua hàng : ASA-008-402
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :882,000 VNĐ
32 tấn Đội cam cao cấp Asaki AK-011
Mã mua hàng : ASA-011-403
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :1,352,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :128 - Tổng truy cập : 192,640,870
Facebook
Liên hệ