XUẤT XỨ » Trung Quốc
15x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-17550
Mã mua hàng : MKT-175-935
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :88,000 VNĐ
16x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16156
Mã mua hàng : MKT-161-936
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :47,000 VNĐ
16x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16162
Mã mua hàng : MKT-161-937
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :59,000 VNĐ
17x160mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16178
Mã mua hàng : MKT-161-938
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :46,000 VNĐ
17x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16184
Mã mua hàng : MKT-161-939
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :57,000 VNĐ
17x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16190
Mã mua hàng : MKT-161-940
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :72,000 VNĐ
17.5x160mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-03305
Mã mua hàng : MKT-033-941
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :48,000 VNĐ
19x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16243
Mã mua hàng : MKT-162-942
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :88,000 VNĐ
19x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16293
Mã mua hàng : MKT-162-943
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :106,000 VNĐ
22x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-15241
Mã mua hàng : MKT-152-944
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :113,000 VNĐ
24x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-25644
Mã mua hàng : MKT-256-945
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :99,000 VNĐ
25x310mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-08517
Mã mua hàng : MKT-085-946
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :115,000 VNĐ
25x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-15257
Mã mua hàng : MKT-152-947
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :137,000 VNĐ
30x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-17572
Mã mua hàng : MKT-175-948
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :231,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-51A) B-80232
Mã mua hàng : MKT-802-949
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :25,000 VNĐ
Chổi than Makita (CB-55A) B-80248
Mã mua hàng : MKT-802-950
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :33,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :111 - Tổng truy cập : 184,860,184
Facebook
Liên hệ