XUẤT XỨ » Trung Quốc
150W Mỏ hàn chì Asaki AK-9046
Mã mua hàng : ASA-904-584
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :184,000 VNĐ
200W Mỏ hàn chì Asaki AK-9047
Mã mua hàng : ASA-904-585
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :295,000 VNĐ
300W Mỏ hàn chì Asaki AK-9048
Mã mua hàng : ASA-904-586
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :478,000 VNĐ
#1 Mũi vít hơi hai đầu Asaki AK-7172
Mã mua hàng : ASA-717-657
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :8,000 VNĐ
6x100mm Vít hai đầu Asaki AK-7000
Mã mua hàng : ASA-700-658
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :37,000 VNĐ
6x150mm Vít hai đầu Asaki AK-7002
Mã mua hàng : ASA-700-659
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :43,000 VNĐ
3.5mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7782
Mã mua hàng : ASA-778-930
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
4mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7783
Mã mua hàng : ASA-778-931
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
4.5mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7784
Mã mua hàng : ASA-778-932
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
5mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7785
Mã mua hàng : ASA-778-933
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
5.5mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7786
Mã mua hàng : ASA-778-934
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
6mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7787
Mã mua hàng : ASA-778-935
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
7mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7788
Mã mua hàng : ASA-778-936
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
8mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7789
Mã mua hàng : ASA-778-937
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
9mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7790
Mã mua hàng : ASA-779-938
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
10mm Tuýp lẻ 6 góc 1/4" Asaki AK-7791
Mã mua hàng : ASA-779-939
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :153 - Tổng truy cập : 184,976,328
Facebook
Liên hệ