XUẤT XỨ » Trung Quốc
3x100mm Vít dẹp Stanley 65-181
Mã mua hàng : STL-651-527
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :35,000 VNĐ
3x125mm Vít dẹp Stanley 65-182
Mã mua hàng : STL-651-528
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :35,000 VNĐ
3x150mm Vít dẹp Stanley 65-183
Mã mua hàng : STL-651-529
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :39,000 VNĐ
5x75mm Vít dẹp Stanley 65-186
Mã mua hàng : STL-651-530
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :35,000 VNĐ
6.5x100mm Vít dẹp Stanley 65-191
Mã mua hàng : STL-651-531
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :46,000 VNĐ
8x150mm Vít dẹp Stanley 65-196
Mã mua hàng : STL-651-532
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :69,000 VNĐ
8x250mm Vít dẹp Stanley 65-198
Mã mua hàng : STL-651-533
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :104,000 VNĐ
Bút thử điện điện tử Stanley 66-133
Mã mua hàng : STL-661-534
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :84,000 VNĐ
Bút thử điện điện tử Stanley 66-137
Mã mua hàng : STL-661-535
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :39,000 VNĐ
4" Kìm cắt Stanley 84-036
Mã mua hàng : STL-840-537
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :115,000 VNĐ
5" Kìm cắt Stanley 84-037
Mã mua hàng : STL-840-538
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :129,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn cán đỏ Stanley 84-048
Mã mua hàng : STL-840-539
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :148,000 VNĐ
5" Kìm mũi nhọn mỏ cong Stanley 84-049
Mã mua hàng : STL-840-540
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :129,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn mỏ cong Stanley 84-054
Mã mua hàng : STL-840-541
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :148,000 VNĐ
6" Kìm nhọn mỏ cong Stanley 84-071
Mã mua hàng : STL-840-542
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :125,000 VNĐ
6" Kìm tước dây Stanley 84-075
Mã mua hàng : STL-840-561
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :129,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :149 - Tổng truy cập : 182,843,022
Facebook
Liên hệ