XUẤT XỨ » Trung Quốc
7.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595071
Mã mua hàng : BOS-260-373
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :304,000 VNĐ
8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595072
Mã mua hàng : BOS-260-374
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :206,000 VNĐ
8.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595073
Mã mua hàng : BOS-260-375
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :224,000 VNĐ
8.8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595074
Mã mua hàng : BOS-260-376
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :224,000 VNĐ
9mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595075
Mã mua hàng : BOS-260-377
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :249,000 VNĐ
9.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595076
Mã mua hàng : BOS-260-378
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :259,000 VNĐ
9.8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595338
Mã mua hàng : BOS-260-379
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :259,000 VNĐ
10mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595077
Mã mua hàng : BOS-260-380
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :306,000 VNĐ
10.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595078
Mã mua hàng : BOS-260-381
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :356,000 VNĐ
11mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595079
Mã mua hàng : BOS-260-382
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :403,000 VNĐ
11.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595080
Mã mua hàng : BOS-260-383
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :451,000 VNĐ
12mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595081
Mã mua hàng : BOS-260-384
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :480,000 VNĐ
12.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595082
Mã mua hàng : BOS-260-385
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :512,000 VNĐ
13mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595083
Mã mua hàng : BOS-260-386
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :619,000 VNĐ
14mm Bộ mũi khoan sắt 4 mũi HSS-G Bocsh 2608585593
Mã mua hàng : BOS-260-387
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :757,000 VNĐ
15mm Bộ mũi khoan sắt 4 mũi HSS-G Bocsh 2608585594
Mã mua hàng : BOS-260-388
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :886,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :143 - Tổng truy cập : 186,081,040
Facebook
Liên hệ