XUẤT XỨ » Trung Quốc
17mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580398
Mã mua hàng : BOS-260-392
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :43,000 VNĐ
19mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580399
Mã mua hàng : BOS-260-393
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :47,000 VNĐ
21mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580401
Mã mua hàng : BOS-260-395
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :50,000 VNĐ
22mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580402
Mã mua hàng : BOS-260-396
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :52,000 VNĐ
24mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580403
Mã mua hàng : BOS-260-397
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :53,000 VNĐ
10mm Máy khoan sắt 350W Bosch GBM 350
Mã mua hàng : BOS-350-452
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :746,000 VNĐ
13mm Bộ máy khoan động lực 100 chi tiết 550W Bosch GSB 550
Mã mua hàng : BOS-550-453
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :1,237,000 VNĐ
27mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580405
Mã mua hàng : BOS-260-399
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :59,000 VNĐ
29mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580406
Mã mua hàng : BOS-260-400
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :63,000 VNĐ
30mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580407
Mã mua hàng : BOS-260-401
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :64,000 VNĐ
32mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580408
Mã mua hàng : BOS-260-402
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :68,000 VNĐ
33mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580409
Mã mua hàng : BOS-260-403
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :70,000 VNĐ
35mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580410
Mã mua hàng : BOS-260-404
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :72,000 VNĐ
37mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580411
Mã mua hàng : BOS-260-405
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :80,000 VNĐ
38mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580412
Mã mua hàng : BOS-260-406
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :82,000 VNĐ
40mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580413
Mã mua hàng : BOS-260-407
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :83,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :139 - Tổng truy cập : 184,833,910
Facebook
Liên hệ