XUẤT XỨ » Trung Quốc
Giá đỡ máy 3 chân Bosch BT150
Mã mua hàng : BOS-150-063
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :562,000 VNĐ
300mm Compa Endura E0529
Mã mua hàng : END-052-414
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Endura
Giá :178,000 VNĐ
40mm Bộ khóa cửa 3 cái có chìa khóa chủ (master key) HGLock HG59403
Mã mua hàng : TAM-594-458
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: HG.Lock
Giá :605,000 VNĐ
50mm Bộ khóa cửa 3 cái có chìa khóa chủ (master key) HGLock HG59503
Mã mua hàng : TAM-595-459
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: HG.Lock
Giá :741,000 VNĐ
60mm Bộ khóa cửa 3 cái có chìa khóa chủ (master key) HGLock HG59603
Mã mua hàng : TAM-596-460
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: HG.Lock
Giá :1,053,000 VNĐ
40mm Bộ khóa cửa 5 cái có chìa khóa chủ (master key) HGLock HG59405
Mã mua hàng : TAM-594-461
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: HG.Lock
Giá :1,008,000 VNĐ
50mm Bộ khóa cửa 5 cái có chìa khóa chủ (master key) HGLock HG59505
Mã mua hàng : TAM-595-462
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: HG.Lock
Giá :1,235,000 VNĐ
60mm Bộ khóa cửa 5 cái có chìa khóa chủ (master key) HGLock HG59605
Mã mua hàng : TAM-596-463
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: HG.Lock
Giá :1,755,000 VNĐ
Búng mực tự động Asaki AK-2563
Mã mua hàng : ASA-256-386
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :129,000 VNĐ
50m Máy đo khoảng cách laser Makita LD050P
Mã mua hàng : MKT-050-480
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :1,970,000 VNĐ
30m Máy đo khoảng cách bằng Laser Stanley TLM 99
Mã mua hàng : STL-099-668
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Stanley
Giá :1,377,000 VNĐ
30m Máy đo khoảng cách laser Makita LD030P
Mã mua hàng : MKT-030-732
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :1,493,000 VNĐ
50m Máy đo khoảng cách laser Bosch GLM 50C
Mã mua hàng : BOS-050-478
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Bosch
Giá :2,431,000 VNĐ
12.5" Thước lăn đường Asaki AK-2578
Mã mua hàng : ASA-578-238
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :794,000 VNĐ
6" Thước lăn đo đường Asaki AK-2579
Mã mua hàng : ASK-257-643
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :1,829,000 VNĐ
12" Thước lăn đo đường Asaki AK-2580
Mã mua hàng : ASK-258-644
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Asaki
Giá :1,983,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6
Nhãn hiệu
Đang online :121 - Tổng truy cập : 180,234,536
Facebook
Liên hệ