x

HGLock

XUẤT XỨ » Trung Quốc
18x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20149
Mã mua hàng : MKT-201-899
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :109,000 VNĐ
18x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20155
Mã mua hàng : MKT-201-900
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :150,000 VNĐ
19x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20161
Mã mua hàng : MKT-201-901
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :123,000 VNĐ
19x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20177
Mã mua hàng : MKT-201-902
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :178,000 VNĐ
20x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20183
Mã mua hàng : MKT-201-903
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :123,000 VNĐ
20x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20199
Mã mua hàng : MKT-201-904
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :180,000 VNĐ
22x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20208
Mã mua hàng : MKT-202-905
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :129,000 VNĐ
22x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20214
Mã mua hàng : MKT-202-906
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :197,000 VNĐ
25.5x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20220
Mã mua hàng : MKT-202-907
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :143,000 VNĐ
26x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20236
Mã mua hàng : MKT-202-908
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :204,000 VNĐ
28x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20242
Mã mua hàng : MKT-202-909
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :167,000 VNĐ
32x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20264
Mã mua hàng : MKT-202-910
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :260,000 VNĐ
32x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20270
Mã mua hàng : MKT-202-911
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :359,000 VNĐ
35x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20286
Mã mua hàng : MKT-202-912
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :321,000 VNĐ
35x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20292
Mã mua hàng : MKT-202-913
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :393,000 VNĐ
12x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-33875
Mã mua hàng : MKT-338-867
Xuất xứ: Trung Quốc
Nhà sản xuất: Makita
Giá :127,000 VNĐ
1 2 3 4 5
Nhãn hiệu
Đang online :143 - Tổng truy cập : 178,937,016
Facebook
Liên hệ