XUẤT XỨ » Thụy Sĩ
80” Thước kẹp điện tử siêu nhẹ 911-1420
Mã mua hàng : SYL-142-011
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :94,655,000 VNĐ
100” Thước kẹp điện tử siêu nhẹ 911-1425
Mã mua hàng : SYL-142-012
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :120,639,000 VNĐ
120” Thước kẹp điện tử siêu nhẹ 911-1430
Mã mua hàng : SYL-143-013
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :134,665,000 VNĐ
4” Bộ thước kẹp điện tử µm 810-1900
Mã mua hàng : SYL-190-014
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :31,569,000 VNĐ
0-30mm Panme đo ngoài điện tử 903-0300
Mã mua hàng : SYL-030-015
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :10,183,000 VNĐ
30-66mm Panme đo ngoài điện tử 903-0600
Mã mua hàng : SYL-060-016
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :14,952,000 VNĐ
66-102mm Panme đo ngoài điện tử 903-1000
Mã mua hàng : SYL-100-017
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :18,917,000 VNĐ
0-12.5mm Đồng hồ so 905-4121
Mã mua hàng : SYL-412-018
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :7,032,000 VNĐ
0-12.5mm Đồng hồ so 905-4521
Mã mua hàng : SYL-452-019
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :10,111,000 VNĐ
0-12.5mm Đồng hồ so 905-0121
Mã mua hàng : SYL-012-020
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :8,602,000 VNĐ
0-12.5mm Đồng hồ so 905-0131
Mã mua hàng : SYL-013-021
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :10,707,000 VNĐ
0-25mm Đồng hồ so 905-0141
Mã mua hàng : SYL-014-022
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :9,306,000 VNĐ
0-25mm Đồng hồ so 905-0151
Mã mua hàng : SYL-015-023
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :11,436,000 VNĐ
0-12.5mm Đồng hồ so 805-5301
Mã mua hàng : SYL-530-024
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :12,677,000 VNĐ
0-25mm Đồng hồ so 805-5501
Mã mua hàng : SYL-550-025
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :14,052,000 VNĐ
0-0.8mm Đồng hồ so 905-4321
Mã mua hàng : SYL-432-026
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :9,782,000 VNĐ
1 2 3 4
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :54 - Tổng truy cập : 183,921,706
Facebook
Liên hệ