XUẤT XỨ » Thụy Sĩ
6” Thước kẹp điện tử IP54 910-0502
Mã mua hàng : SYL-050-002
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :3,728,000 VNĐ
24” Thước kẹp điện tử siêu nhẹ 911-1406
Mã mua hàng : SYL-140-008
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :40,752,000 VNĐ
8” Thước kẹp điện tử IP54 910-0522
Mã mua hàng : SYL-052-003
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :4,789,000 VNĐ
12” Thước kẹp điện tử IP54 910-0532
Mã mua hàng : SYL-053-004
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :6,135,000 VNĐ
6” Thước kẹp điện tử IP54 910-2507
Mã mua hàng : SYL-250-005
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :2,977,000 VNĐ
40” Thước kẹp điện tử siêu nhẹ 911-1410
Mã mua hàng : SYL-141-009
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :48,646,000 VNĐ
60” Thước kẹp điện tử siêu nhẹ 911-1415
Mã mua hàng : SYL-141-010
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :72,704,000 VNĐ
80” Thước kẹp điện tử siêu nhẹ 911-1420
Mã mua hàng : SYL-142-011
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :100,696,000 VNĐ
100” Thước kẹp điện tử siêu nhẹ 911-1425
Mã mua hàng : SYL-142-012
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :128,338,000 VNĐ
120” Thước kẹp điện tử siêu nhẹ 911-1430
Mã mua hàng : SYL-143-013
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :143,259,000 VNĐ
4” Bộ thước kẹp điện tử µm 810-1900
Mã mua hàng : SYL-190-014
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :33,583,000 VNĐ
0-12.5mm Đồng hồ so 905-4121
Mã mua hàng : SYL-412-018
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :7,480,000 VNĐ
0-12.5mm Đồng hồ so 905-4521
Mã mua hàng : SYL-452-019
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :10,755,000 VNĐ
0-12.5mm Đồng hồ so 905-0121
Mã mua hàng : SYL-012-020
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :9,150,000 VNĐ
0-12.5mm Đồng hồ so 905-0131
Mã mua hàng : SYL-013-021
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :11,389,000 VNĐ
0-25mm Đồng hồ so 905-0141
Mã mua hàng : SYL-014-022
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Nhà sản xuất: Sylvac
Giá :9,900,000 VNĐ
1 2 3 4
Nhãn hiệu
Đang online :111 - Tổng truy cập : 180,338,317
Facebook
Liên hệ