XUẤT XỨ » Thái Lan
1000 g Rìu cán nhựa CM035
Mã mua hàng : IND-035-194
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :233,000 VNĐ
16oz Búa đầu tròn CM051
Mã mua hàng : IND-051-370
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :117,000 VNĐ
24oz Búa đầu tròn CM052
Mã mua hàng : IND-052-371
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :138,000 VNĐ
32oz Búa đầu tròn CM053
Mã mua hàng : IND-053-372
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :165,000 VNĐ
1.5" Cờ lê xích F16
Mã mua hàng : IND-016-250
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :273,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành P35
Mã mua hàng : IND-035-050
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :119,000 VNĐ
10" Đục sắt mũi nhọn CRV H63
Mã mua hàng : IND-063-079
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :151,000 VNĐ
Bộ dụng cụ 9 cái GF01
Mã mua hàng : IND-001-001
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :406,000 VNĐ
Bộ dụng cụ 8 cái GF03
Mã mua hàng : IND-003-003
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :344,000 VNĐ
5.5" Kìm mũi nhọn (08 Series) G04
Mã mua hàng : IND-004-225
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :105,000 VNĐ
7.5" Kìm điện (08 Series) G07
10%
Mã mua hàng : IND-007-228
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :113,400 VNĐ
6.5" Kìm cắt (08 Series) G02
Mã mua hàng : IND-002-223
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :119,000 VNĐ
5.5" Kìm cắt (08 Series) G01
Mã mua hàng : IND-001-222
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :105,000 VNĐ
7.5" Kìm cắt (08 Series) G03
Mã mua hàng : IND-003-224
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :126,000 VNĐ
6.5" Kìm mũi nhọn (08 Series) G05
Mã mua hàng : IND-005-226
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :119,000 VNĐ
6.5" Kìm điện (08 Series) G06
Mã mua hàng : IND-006-227
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :113,000 VNĐ
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :180 - Tổng truy cập : 184,682,478
Facebook
Liên hệ