XUẤT XỨ » Thái Lan
12mm Mũi khoan bê tông HD12
Mã mua hàng : IND-012-159
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :35,000 VNĐ
15mm Mũi khoan bê tông HD15
Mã mua hàng : IND-015-162
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :39,000 VNĐ
5mm Mũi khoan bê tông HD03
Mã mua hàng : IND-003-151
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :11,000 VNĐ
10mm Mũi khoan bê tông HD08
Mã mua hàng : IND-008-156
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :24,000 VNĐ
8mm Mũi khoan bê tông HD07
Mã mua hàng : IND-007-155
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :19,000 VNĐ
4mm Mũi khoan bê tông HD02
Mã mua hàng : IND-002-150
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :11,000 VNĐ
16mm Mũi khoan bê tông HD16
Mã mua hàng : IND-016-163
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :39,000 VNĐ
11mm Mũi khoan bê tông HD11
Mã mua hàng : IND-011-158
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :35,000 VNĐ
5.5mm Mũi khoan bê tông HD04
Mã mua hàng : IND-004-152
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :11,000 VNĐ
14mm Mũi khoan bê tông HD14
Mã mua hàng : IND-014-161
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :39,000 VNĐ
7mm Mũi khoan bê tông HD06
Mã mua hàng : IND-006-154
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :15,000 VNĐ
16mm Đục gỗ cán trong AC02
Mã mua hàng : IND-002-109
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :146,000 VNĐ
20mm Đục gỗ cán trong AC03
Mã mua hàng : IND-003-110
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :153,000 VNĐ
22mm Đục gỗ cán trong AC04
Mã mua hàng : IND-004-111
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :168,000 VNĐ
25mm Đục gỗ cán trong AC05
Mã mua hàng : IND-005-112
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :175,000 VNĐ
Đục gỗ cán gỗ C113
Mã mua hàng : IND-113-269
Xuất xứ: Thái Lan
Nhà sản xuất: INDY
Giá :64,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :126 - Tổng truy cập : 180,527,449
Facebook
Liên hệ